0.13 PET

Julius Klaassen

Wat?
De opdracht die ik voor mezelf had geformuleerd was om een fysiek product te ontwerpen en te maken van op straat en in de natuur gevonden afval. De onderzoeksvraag die ik hier voor had geformuleerd is als volgt:

 “Hoe kan (zwerf)afval zichtbaar worden verwerkt in nieuwe producten zodanig dat mensen twee keer nadenken voordat ze hun afval achterlaten in publieke gebieden?” 

Waarom?
Deze vraag is voor mij vrij eenvoudig. Iedere keer als ik met mijn hond ga lopen, naar het park ga of reis met het openbaar vervoer kom ik zwerfafval tegen. En dat is gedurende de pandemie alleen maar erger geworden. Dit feit irriteert mij mateloos. Het is een bekend probleem waar veel op ingespeeld wordt door bijvoorbeeld bedrijven en ik wil als ontwerper ook hier mijn steentje aan bijdragen op een unieke wijze.

Dit ga ik doen door het afval niet te beschouwen als afval maar als nieuwe grondstof. Deze grondstof pluk ik letterlijk van de straat met het idee om dit vervolgens bij mensen in huis te plaatsen.

Hoe?
In de begin fase van het project ben ik twee steekproeven gaan uitvoeren. Deze steekproeven hielden in dat ik wandelingen ben gaan maken in mijn dorp en in de stad, op zoek naar zwerfafval. Al snel kwam ik tot het inzicht dat het gros van het zwerfafval bestaat uit plastic verpakkingen waarvan het grootste aandeel plastic PET flesjes. Het was dus duidelijk dat ik hier op moest inspelen met mijn product.

Waar?
Om het project dicht bij mezelf te houden heb ik er voor gekozen om het probleem lokaal aan te pakken. Voor mij houdt dit in dat ik voor mijn proof-of-concept ben gaan maken van PET zwerfafval afkomstig uit Tilburg, Noord-Brabant.

*Ik zie wel veel mogelijkheden en potentie in het opzetten van een toekomstige reeks gekoppeld aan andere locaties. Denk hierbij aan lampen gemaakt van afval uit bepaalde straten, andere steden, vereniging, leerinstelling of bijvoorbeeld van je favoriete festival.

Wanneer?
Het probleem wordt steeds groter daarom is het van belang dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. En dat begint bij het verspreiden van awareness onder de mensen. Dat moment begint dus vandaag! En met dit project afgerond is er weer een extra stap in de juiste richting gezet.

*Wist je bijvoorbeeld dat er jaarlijks zo’n 400 miljoen ton aan plastic wordt geproduceerd? Om dat in perspectief te zetten. Puur kijkend naar gewicht zijn dat bijna 1,8 miljoen vrijheidsbeelden!

Met speciale dank aan:

Meijs Wonen
Ringbaan-Zuid 251
5021 LR Tilburg

 &

 Van Pet naar Pret
 Tilburg Siriusstraat 41
5015 BT Tilburg

Contact Julius Klaassen LinkedIn