Atlas

Mike Bergmans

Depressie onder studenten is een groot probleem. meet dan 40% heeft er last van. Bij Atlas ben ik dus aan de slag gegaan met de vraag: "Hoe kan ik studenten helpen om depressie te herkennen en vervolgens de eerste stap te zetten?" 

Het project "Atlas" is een combinatie van media om studenten die last hebben van depressie (maar ook  studenten die het nog niet weten) te helpen. 


Het bestaat uit 2 onderdelen, een workshop (van ongeveer 30-45 min) en een online platform.


Met de "Atlas Workshop" leren studenten de zichtbare symptomen van depressie te herkennen en vervolgens wat te doen na deze herkenning. De workshop zorgt voor een zeer interactieve ervaring waarin je samen een definitie maakt van depressie, dan de zichtbare symptomen hiervan herkent en vervolgens de eerste stappen zet na de herkenning. Erg belangrijk: de deelname is vrijwillig.


Het online platform is zorgt voor een veilige omgeving om anoniem je verhaal te delen, de verhalen van anderen te lezen (zodat je weet dat je niet alleen bent), een zelftest te doen en als de bezoeker dit nodig vind kan deze ook professionele hulp zoeken.


Samen zorgen ze voor een complete eerste stap van herkenning tot hulp zoeken.

Contact Mike Bergmans Mail