bakbabbels

Charlotte van den Akker

bakbabbels 

Samen bakken én praten over mentale gezondheid.

Met als kers op de taart een goed gesprek!

Steeds meer jongeren hebben last van psychische problemen zoals depressies, burn-outs en angststoornissen.  Op dit moment worstelt zelfs 1 op de 4 jongeren met deze mentale klachten!

Dit is niet alleen lastig voor de jongere zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Mentale 'problemen' zijn lastig te begrijpen, en hierdoor ontstaan er met name in de thuissituatie van de jongere veel onbegrip en miscommunicatie. 

Vanuit deze problematiek is mijn onderzoeksvraag ontstaan: Welk product of middel kan ervoor zorgen dat er meer communicatie tussen jongeren met mentale problemen en hun ouders/verzorgers ontstaat, zodanig dat deze ouders/verzorgers de psychische problemen en emoties van hun kind beter snappen en er meer wederzijds begrip kan worden gecreëerd?

Als antwoord op mijn onderzoeksvraag heb ik bakbabbels gecreëerd. Bakbabbels is een product dat je in de supermarkt kunt vinden en bestaat uit bakingrediënten, een recept en vragenkaartjes. Op deze kaartjes staan vragen over mentale gezondheid, maar ook gewoon luchtige vragen zoals 'koffie of thee?'

Door middel van bakbabbels kan de jongere samen met zijn ouder(s)/verzorger(s) de keuken in om te bakken. Tijdens dat bakproces maken zij gebruik van de kaartjes om met elkaar te communiceren. Praten tijdens het bakken is namelijk veel gemakkelijker dan een geforceerd gesprek!

Daarnaast heb ik ook het bakbabbels online platform gecreëerd. Hier kunnen gebruikers terecht voor extra vragen, tips voor tijdens het bakken en links naar externe hulpverleners. 

Mentale 'problemen' zijn normaal, en door te praten met elkaar kunnen we elkaar verder helpen!Contact Charlotte van den Akker Website LinkedIn Instagram Mail