Beewars

Gijs van der Borg

De bijenpopulatie neemt al jaren af. De reden hiervoor is complex en te danken aan veel verschillende factoren, denk hierbij aan het gebruik van pesticiden, droogte, afname van leefgebieden, voedingstekort, luchtvervuiling, opwarming van de aarde en nog meer. Veel van deze factoren zijn een gevolg van acties van mensen. Veel mensen geven de schuld van het bijentekort aan de producenten van pesticides (chemische bestrijdingsmiddelen). Deze producenten zeggen dat andere factoren zoals de afname van natuurlijk leefgebied een grotere rol speelt. Deze frictie staat centraal in Beewars.

Gedurende het spel maakt de gebruiker kennis met het leven van de bij. De speler moet als koningin zorgen voor de welzijn van de kolonie. Om de kolonie verder te bevorderen heeft de speler nectar nodig. Dit kan de speler zelf verzamelen maar ook laten doen door worker bees.

Doordat het leefgebied van de bijen afneemt zijn goede plekken voor een kolonie schaars. Hierdoor zijn kolonies constant op zoek naar andere plekken en zijn zelfs in staat om andere kolonies hiervoor aan te vallen. Dit moet de speler tegengaan.

De kolonie moet worden verdedigd tegen vijandelijke kolonies. Dit kan de speler zelf doen maar om meer kracht te hebben kan de speler gebruik maken van fighter bees.

Contact Gijs van der Borg Website LinkedIn Instagram Mail