Beïnvloedingsproject

Ryan van Schijndel


Hoe kan ik een video maken die mensen bewust maakt van de beïnvloedingsmanieren die er online zijn en de bijkomende gevaren ervan zodat zij hierop alert zijn en op een kritische manier naar media-uitingen kunnen kijken?

De doelgroep voor de video is jongeren. Er moeten telkens keuzes gemaakt worden en de jongeren worden onbewust beïnvloed. Dit is natuurlijk niet altijd fout, maar het is verstandig om in te zien waar en hoe ze beïnvloed zijn. 

Bij iedere keuze is er telkens een letter afhankelijk van de keuze. Het is de bedoeling dat deze letter opgeschreven wordt. Uiteindelijk vormen de letters bij elkaar OF het woord 'invloed' als ze overal beïnvloed zijn, OF het woord 'quivive' wat betekent 'op je hoede zijn'.

Later kunnen ze naar de site 'beinvloeding.online' gaan om te weten te komen hoe ze mogelijk beïnvloed werden. Hier kunnen ze tevens een poster downloaden met de belangrijkste beïnvloedingsmanieren.

Contact Ryan van Schijndel Mail