Copezucht

Beau van Roosmalen

Het spel heet Copezucht. Een woordspeling op het woord koopzucht met een k, het willen kopen van meer en meer, wat een negatieve copingstrategie is, en een zucht naar coping met een c, een hevig verlangen naar de manier waarop met belastende omstandigheden wordt omgegaan.

Het spel wordt op volgorde van de kaarten in het bakje gespeeld en heeft 3 rondes + een laatste kaart.

Ronde 1 Gronden: Grondingsoefeningen doen is een vorm van meditatie. Je raakt bewust van je lichaam en je omgeving. Gronden helpt goed bij het accepteren en aanpakken van bepaalde gedachten of gevoelens.

Ronde 2 Verbinding: Het gesprek aangaan is een cruciaal onderdeel van het aanpakken van iets. Verbinding maken doe je niet alleen met een ander maar ook met jezelf door jezelf beter te leren kennen.

Ronde 3 Reflecteren: Bij deze ronde wordt teruggekeken naar de gestelde vragen in de vorige ronde.

Laatste kaart: De laatste kaart vraagt aan je of je een bericht wilt schrijven aan je vroegere zelf als je toekomstige zelf. Hier zit een vorm van rescripting en reflectie in. Op deze manier reflecteer je tegelijkertijd hoe je was en hoe je gaat worden. Advies geven en nemen is een vorm van actieve coping. Schrijven biedt een kans voor positieve zelfpraat en het identificeren van negatieve gedachten en gedrag.

Contact Beau van Roosmalen Website LinkedIn Instagram Mail