De bliksticker

Luuk van den Heuvel

De bliksticker is de sticker die het mogelijk maakt om je blikje makkelijk te sluiten na consumptie, hem op te bergen en weer in te leveren bij een inlever punt naar keuze.

Het idee achter dit concept is om mensen die blikjes gebruiken de mogelijkheid te geven om hun blikje gemakkelijk dicht te doen en mee te nemen naar het dichtstbijzijnde inleverpunt. Op deze manier zijn mensen eerder geneigd zijn om hun blikje daadwerkelijk in te leveren. 

De bliksticker wil het proces zo eenvoudig mogelijk maken, zodat het sluiten en meenemen van het blikje een haalbare en logische stap lijkt voor gebruikers. Het doel van dit concept is ook om psychologische principes, zoals consistentie en betrokkenheid te gebruiken om het gewenste gedrag te stimuleren. 

Dus richt de bliksticker zich op het vergroten van de kans dat mensen hun blikje daadwerkelijk inleveren in plaats van het simpelweg weg te gooien. Dit door een concrete handeling aan te reiken als een eerste stap. Hierdoor worden gebruikers gestimuleerd om hun blikje naar het inleverpunt te brengen, omdat het proces makkelijk is en ze intrinsiek gemotiveerd zijn om een positieve impact te hebben op het milieu.

Contact Luuk van den Heuvel Website LinkedIn Mail