De Vaan 2021

De Vaan

Winnaar 'De Vaan'

Cum Laude afgestudeerd

Alvorens inhoudelijk in te gaan op het tot stand komen van de winnaar van De Vaan 2021, feliciteert de jury via deze weg alle afgestudeerde CMD studenten van harte met het behalen van jullie diploma. De laatste 1,5 jaar heeft Covid-19 jullie studie en afstuderen extra zwaar gemaakt, maar jullie hebben laten zien om onder deze bijzondere omstandigheden toch te kunnen presteren, knap gedaan.

Voor de derde maal zaten dit jaar de juryleden (digitaal) bijeen. Naast leden van het docententeam willen we in het bijzonder benoemen dat dit jaar wederom Marian van Cleef (vrouw van Robert) deel heeft genomen aan de jurering. Ook erg mooi was dat traditiegetrouw de vorige winnaar van De Vaan, Jade van der Zalm, aanwezig was. En wij zijn dankbaar dat vanuit het werkveld Liesbeth Jans van KunstLoc Brabant heeft deelgenomen aan de jurering.

De jury vond het mooi om te zien, dat ook dit jaar de genomineerde projecten sterk uiteenliepen. In totaal waren er 6 studenten genomineerd waarvan 2 duo’s en 2 single’s, wat nog tot discussie leidde gaandeweg de jurering…

Het eerste project canTEEN, van Inge Eykholt en Jordy Kramer, werd beschreven als ‘heerlijk concreet’ en ‘to the point’. Het sprak daarnaast erg aan op inzichtelijkheid en praktisch vermogen van de studenten. Hierdoor vond de jury de criteria (verbondenheid, eigenzinnigheid en zichtbaarheid) ‘erg in balans’.

Het project van Nico van Dalen werd beschreven als ‘krachtige beeldtaal’ en ‘visueel heel esthetisch’. Wat ook opviel was dat Nico in staat is ‘om voorbij de data te kijken’ om zo ‘echt tot de kern te komen’. De jury was ook erg gecharmeerd van het gekozen onderwerp (Geneefse Conventies met betrekking tot oorlogsmigranten) door ‘z’n complexiteit en uniekheid’.

Bij het bespreken van het duo Tijn la Vos en Iris Janssen werd meteen de vraag gesteld ‘moeten we dit wel als duo zien?’. Na een goede discussie concludeerde de jury dat de projecten der mate ‘persoonlijk’ en ‘divers’ zijn dat ze vervolgens als singles werden bekeken.

Het project van Tijn, werd beschreven als ‘krachtig’ en ‘eigenzinnig’. Door een dataperspectief te gebruiken in combinatie met een belangrijk onderwerp, zwerfafval, weet Tijn ‘een grote verscheidenheid aan interessante experimenten’ neer te zetten. Ook hier werd genoemd dat Tijn ‘krachtige beeldtaal weet neer te zetten met zijn installatie’.

Al deze projecten vond men uniek, van hoog niveau en representatief voor de diversiteit en diepgang van de studie CMD. En het verbaasde dan ook niemand dat ze waren genomineerd voor De Vaan 2021. Echter waren er 2 projecten waar de jury maar niet over uit gesproken raakte.

Het project Steentje Bijdragen van Iris Janssen vond de jury er echt uit springen om ‘haar eigenzinnige visie en aanpak’. ‘Met name de manier van verbeelding en het inzichtelijk maken van verhoudingen’ vond de jury uitermate sterk. Het project werd beschreven als ‘autonoom en tegelijkertijd een bijna abstract denkvermogen om vervolgens erg kritisch en concreet terug te komen bij een ijzersterke conclusie dat voorbijgaat aan de initiële blik van de status quo’. Ook werd erg gewaardeerd dat het project zo ‘eigenzinnig en diepgaand’ was.

Echter kan er maar één de winnaar zijn en dat is dit jaar Timo Meijs met zijn project Missing Pages. De jury kon na lang beraad niet anders concluderen dan dat alle 3 de, door Robert opgestelde, criteria van Eigenzinnigheid, Verbinding en Zichtbaarheid het sterkste naar voren kwamen bij zijn project. ‘Door het opzoeken van verbondenheid met de verschillende facetten van de pleegzorg is het project erg speciaal’. De boodschap die Timo naar buiten wil brengen met zijn project is ‘erg puur’ en ‘zeer mooi’. Het is een ‘mooi verhaal’ met een ‘unieke en krachtige presentatie’. Tegelijkertijd wist Timo zijn project goed zichtbaar te maken en wist hij een sterke persoonlijke noot toe te voegen aan zijn project. ‘Alle puzzelstukjes passen bij dit project gewoon goed in elkaar’.

De jury feliciteert dan ook Timo Meijs met het winnen van De Vaan 2021.