Dictionary of influencing symbols

Mayke van der Kruijssen

In de tijd van de gouden eeuw stond vooral de kerk en zijn symboliek centraal. In de tijd waarin we nu leven is de kerk een stuk minder belangrijk, maar in deze tijd ontstaat er wel degelijk een nieuwe symboliek met een nieuwe betekenis. In dit project presenteer ik “Influencers” en de symboliek die zij gebruiken in hun Instagram posts.

Het eindproduct van mijn project zijn 3 collages met de onderwerpen: tassen, bloemen en croissants en een leporello boek met daarin de collages en de betekenissen van de influencer symboliek. Het leporello boek heb ik in mijn presentatie vergeleken met het boek "Hall's iconografisch handboek" waar alle symboliek uit de Gouden eeuw als woordenboek staat opgesomd.

Ik werp in dit project een kritische blik op de symboliek van deze tijd en een soort nieuwe 'influencer' religie die Instagram, maar misschien ook wel ons dagelijks leven beïnvloedt. Mijn project is naar mijn menig nog niet 'af', omdat er nog genoeg van deze overeenkomsten en symboliek in de 'influencer wereld' te vinden zijn, waar nog meer collage's en pagina's uit mijn boek over kunnen worden gemaakt. Hier ga ik de komende tijd (jaren misschien wel) mee verder.

Contact Mayke van der Kruijssen LinkedIn Mail