Gelijke kansen voor ieder kind | Installatie

Sujata Jhakrie

Op een laagdrempelige manier mensen informeren welke factoren allemaal bij- dragen aan kansenongelijkheid. Daarnaast zijn er persoonlijke verhalen te lezen, zodat het te zien is dat het onderwerp daad- werkelijk echte mensen raakt. De installatie wordt tijdens de week van gelijke kansen neergezet in publieke ruimtes zoals stations, steden, winkelcentra, etc.

Probleemstelling: 

De meerderheid in Nederland is zich niet bewust van kansenongelijkheid, omdat ze er simpelweg niet mee te maken hebben. Terwijl de kansenongelijkheid in Nederland sterk toe neemt kunnen mensen zich alsnog moeilijk in denken hoe het is om geen gelijke kansen te krijgen. En hebben ze vaak geen idee welke factoren gelijke kansen beïnvloeden.


Samenwerking:

Dit concept is bedacht en gemaakt in samenwerking met de De Gelijke Kansen Alliantie. De organisatie zet zich in voor gelijke kansen van kinderen, ongeacht achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie. 

Contact Sujata Jhakrie Website