Het Vergaan

Tessa Peters

Dit project is een video op basis van verzamelde data van zwerfafval over vijf dagen op dezelfde route. De confrontatie van het vaak langzame vergaan wordt tegenover een poëtisch gedicht gezet.

Voor het project 'Datawalking' ben ik in mijn eigen dorp voor vijf dagen lang iedere dag dezelfde route gaan lopen rond hetzelfde tijdstip. Ik heb ieder stuk zwerfafval met me meegenomen en gefotografeerd. Daarna heb ik met deze data (de foto's) een video gemaakt waarin het afval gesorteerd op de lengte van het vergaan wordt getoond. Dit onder leiding van een voorgelezen gedicht, zodat er een groot contrast ontstaat tussen iets vies en confronterends (veel afval dat ik toon vergaat niet of nauwelijks) en iets moois en poëtisch.

Contact Tessa Peters Website LinkedIn Instagram Mail