Inside the circle

Pleun van de Wouw

Binnen Fujifilm heb je te maken met veel gestandaardiseerde routinematige processen. Tijdens dit werk kan er bij ervaren werknemers bedrijfsblindheid ontstaan die gevolgen heeft voor de veiligheid binnen het productieproces. 

Voor ons afstudeerproject hebben wij dan ook een interactief product bedacht waardoor de werknemers bewuster bezig zijn met de veiligheid van henzelf en die van andere collega’s. Dit is ontwikkelt in een groot scherm waarop de data eenvoudig weergeven wordt met daarnaast een tablet waarin meer persoonlijke informatie beschikbaar is. (Meer informatie is te vinden in de video).

Het doel is: “Bewustwording van gedrag creëren op het gebied van veiligheid”.

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?

Een ontwerp dat door mij gemaakt is vaak “out of the box” te noemen. Zo kom ik vaak met concepten die vernieuwend en uniek zijn. Het onderwerp van een project is voor mij niet direct een indicatie van hoe het project zal lopen. Je kan alles eenmaal zo interessant maken als dat je zelf wilt. Daarbij is het kenmerkend van mij dat ik op de details let en actueel nieuws betrek binnen het onderzoek. 

 

Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd?

Het meeste heb ik geleerd van mijn individuele project dat “Porsche” als thema had. Het was een mooi project waar ik op diverse vlakken mijzelf uitgedaagd heb om buiten mijn comfort zone te treden en meer te leren over fotografie. Tijdens het project kwam ik erachter dat een individueel project leuk is maar dat ik het persoonlijk prettiger vindt om met andere mensen te werken. In projectgroepen kan je beter sparren en inspiratie halen uit meetings gezien je samen een onderwerp hebt waaraan je werkt. 

Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd?

Voor mijn vervolgopleiding na de HAVO wilde ik graag een opleiding doen die divers en creatief was. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren en bij deze opleiding was die kans er. Tijdens de opleiding heb ik veel geleerd met daarbij ook een nieuwe kijk op de wereld. Dit alleen maar in positieve zin gezien ik nu dingen anders relativeer dan voor deze opleiding. 

 

Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken?

Over 5  jaar hoop ik te werken op een plek waar ik mijn kennis en creativiteit kwijt kan binnen een gezellig en divers team. 

Contact Pleun van de Wouw Website LinkedIn Mail