Oei, Ik Bloei

Maike Belder

De onderzoeksvraag waarmee ik dit project begonnen ben: Hoe kan ik als ontwerper ouders anders laten nadenken over de vooroordelen van gender?

Gender is tegenwoordig een veel besproken onderwerp. Ook bij kinderen is het relevant, zie childhood gender non-conformity. Hoe kinderen hier over gaan nadenken en vooroordelen over maken, wordt vaak bepaald bij de opvoeding en hoe ouders dit overbrengen naar het kind. Wanneer ze negatieve signalen overbrengen, kan een kind hen niet meer durven te uiten en wat op langere termijn kan zorgen voor angst of depressie. 


Daarom is ‘Oei, Ik Bloei’ bedacht, een concept dat ouders bewust kan maken en kennis geven over het onderwerp gender bij kinderen. Op die manier kunnen ze hun kind helpen of ondersteunen maar ook henzelf. 


 ‘Oei, Ik Bloei’ bestaat uit een reeks van zes Bloeiboekjes, waarvan het eerste boekje een basisboekje is. De overige zes omvatten ieder een onderwerp binnen gender en bevatten pagina’s met informatie en invulpagina’s. De invulpagina’s bieden ouders een ruimte aan om eigen ervaringen gerelateerd aan het onderwerp neer te zetten en hierop te kunnen reflecteren. 


 De Bloeiboekjes kan je aan je Groeigids toevoegen, die dan weer meegenomen kan worden naar bijvoorbeeld afspraken bij het consultatiebureau. De Bloeiboekjes kan je krijgen als er behoefte of vraag naar is. 

Contact Maike Belder Instagram Mail