SenPhone

Peet Broers

"Tegenwoordig worden steeds meer en meer dingen gedigitaliseerd, denk hierbij aan de belastingaangifte, bankzaken en communicatiemiddelen. De groei van deze digitalisering is in de afgelopen 15 jaar exponentieel toegenomen, waardoor ook 60-plussers er bijna niet meer onderuit kunnen komen."

SenPhone is een besturingssysteem dat de problemen die ouderen met smartphones hebben effectief kan oplossen. 


De User Interface is vormgegeven volgens de Web Content Accessibility Guidelines, dat wil zeggen dat alle teksten en vormen ruim voldoende contrast tot elkaar hebben, zodat deze UI door mensen met een visuele beperking gebruikt kan worden. 


 De knoppen van de UI zijn groot, en swipe gestures zijn beperkt omdat deze vaak verwarrend kunnen zijn. De homepage bevat apps die worden getoond op basis van gebruik of locatie, de rest van de apps zijn geordend op alfabetische volgorde.

Contact Peet Broers Website LinkedIn Mail