Somberheid

Lukas Huismans

Binnen dit project heb ik me bezig gehouden rondom het thema Somberheid. De volgende onderzoeksvraag heeft centraal gestaan tijdens dit project:

“Hoe kan ik door middel van een creatief ontwerp inzicht geven over het thema somberheid en in kaart brengen dat wat iemand ervaart niet altijd even duidelijk is?”

Ik ben door middel van experience design bezig geweest om een datavisualisatie te maken over drie verschillende casussen en wat voor hun kenmerkend was voor hun sombere periode. 

Op het doek zijn de verschillende kenmerken en aspecten van de casussen verbeeld. De casussen hebben overlappen maar ook veel verschillende kenmerken. Dit laat zien dat wat de één ervaart heel anders kan zijn voor de ander. Somberheid kent veel verschillende kenmerken. Uit onderzoek is gebleken dat somberheid iets persoonlijks is omdat de oorzaak, de kenmerken en de gevolgen bij ieder verschilt. Toch zijn er overkoepelende kenmerken die bij het gros voorkomt. Deze overkoepelende kenmerken zijn weergegeven als kaartjes die voor het doek hangen. Hoe groter en donkerder het kaartje hoe vaker het kenmerk voorkomt.

Het doek is een abstract werk waarbij het niet altijd even duidelijk is wat waarvoor staat maar wel te achterhalen is. Net zo als bij een echt kunstwerk heeft ook het doek een verhaal. Om de ervaring te verbreden is er ook een soundscape aan het doek gekoppeld. De soundscape is een abstracte weergave die het gevoel van ongemak en stress moet nabootsen. Klik gerust op de video om de soundscape te ervaren.

Tot slot is hier nog een lijstje met de kenmerken die gekoppeld zijn aan verschillende onderdelen van het doek. (Alle verbeeldingen van de kenmerken zijn gebaseerd op experimenten met de casussen, evaluatievragen en desk research):

Gebroken spiegel --> Negatief zelfbeeld
Gekleurde strepen --> (Negatieve) invloeden en sferen
Dode takken --> Geen energie hebben
De slotjes --> Opgesloten voelen
Rode waas --> Woede
Wolk & vraagteken --> Onzekerheid
Illustratie met pijlen --> Afstandelijkheid
Zakdoekjes --> Verdriet
Gebroken glas --> Gekwetst voelen / langdurige overbelasting
Gaas --> Isolatie
Silhouet met scheldwoordtekens --> Negativiteit door anderen 
Boterhamzakje --> Leegte
Stukken kussen --> Vermoeidheid (hypersomnia)
Medicijndoosjes --> Paniekaanvallen
Hyperventilatiezak --> Paniekaanvallen
Oortjes --> Onbegrepen voelen
Gekleurde stippen --> Positief toekomstbeeld 
Ingevulde weekplanner --> Controle kwijt

Contact Lukas Huismans Website LinkedIn Mail