SPUR

Esther Boetzkes

Spur staat voor alles wat prikkelt, aandrijft of aanspoort. Het draait om directe communicatie die impulsieve interacties bevat. Dit concept kent fysieke en digitale producten die focussen op interactie en informatie. Waarom fysieke kaartjes? Dit zijn geheugensteuntjes, cadeautjes, de fysieke push-notificaties en visitekaartjes van het ontwerpbureau.

In de service met Spur zijn er fasen waar er veel interactie is met het concept. Bijvoorbeeld in de fase van Sales, hier laat Spur zich kennen met Spur door de klant direct mee te nemen in een co-creatie van de offerte. Daarnaast zijn er uitdagingen die zijn bedacht voor de klant om op een leuke en interactieve manier betrokken te zijn bij de sessies en het werkproces. Hierdoor kunnen ze input leveren voor Koek en zelf makkelijk bezig zijn met het proces.

Samen met Niels Verhoeven heb ik dit project bedacht en ontworpen. Spur is ontstaan dankzij een agile werkproces waarbij er veel ideeën op tafel hebben gelegen. Telkens reflecterend of het idee paste bij onze doelen is Spur ontstaan. Daarmee heeft spur het doel van de opdracht behaald. Het doel was namelijk om de co-creatie op zichzelf een delightful experience te laten zijn. 

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?
Ik ben altijd op zoek naar vernieuwende ideeën en concepten om aan te werken. Ik herken mijn werk in Spur dankzij de visuele stijl in vormgeving van de fysieke en digitale producten. Vooral de illustratieve manier van een verhaal vertellen heb ik toegepast op dit project.

Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd?
Ik heb het meest geleerd van mijn stage bij het Centraal Bureau van de Statistiek in Den Haag. Ik heb kennis gemaakt met het visualiseren van data in verschillende vormen. Onder meer heb ik infographics, motion graphics en interactieve infographics gemaakt. Op de HAVO dacht ik altijd de bèta-vakken zoals natuurkunde, wiskunde en scheikunde te gaan studeren. Bij het CBS heb ik kunnen ontdekken dat ik ook in het creatieve veld veel had aan deze passie voor onderzoek en experimenteren. In deze werkomgeving met veel informatie heb ik geleerd om te werken in een grote organisatie.

Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd?Omdat ik creatief was en alles ondertekende bij mijn vorige niet zo succesvolle opleiding om laborant te worden, Natuurwetenschappen, kwam ik bij CMD terecht. Ik dacht dat CMD een perfecte combinatie tussen creativiteit en techniek zou zijn. Ik merk nog altijd passie te hebben voor onderzoek en experimenteren en dit heb ik meegenomen in CMD. Ik heb mijzelf tijdens de opleiding vooral verder gefocust op het creatieve onderdeel van de opleider. 

Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken?
Ik wil over vijf jaar werken als UX/UI-designer in een leuk ontwerpbureau. Ik hoop dan doorgegroeid te zijn tot senior ontwerper door kennis en ervaring.

Contact Esther Boetzkes Website LinkedIn Mail