TI TA TOS

Floor Schoppema

Mijn onderzoek vraag luidde in eerste instantie: “Hoe ontwerp ik een tool die kinderen met TOS op een leuke manier leert over hun eigen stoornis en hoe ze daar mee om moeten gaan.” 

Mijn doel is bij leerkrachten het bewustzijn over deze stoornis te vergroten, zodat zij deze kinderen kunnen ondersteunen met hun problematiek. Ongeveer 7% van de basisschoolleerlingen heeft TOS. Omgerekend is dat ongeveer 2 kinderen per klas. Ter vergelijking: autisme komt voor bij ongeveer 1% van alle leerlingen. Veel mensen, en dus ook vrienden, familieleden en zelfs leraren weten niet wat TOS is, hierdoor krijgen kinderen met TOS vaak te laat hulp bij hun problematiek. Het is belangrijk dat kinderen met TOS in een zo vroeg mogelijk stadium worden geholpen en de taal- en spraakontwikkeling gestimuleerd wordt.. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar.

TI TA TOS

Het doel van “TI TA TOS” is leerkrachten bewust te maken van mogelijke communicatieproblemen bij leerlingen, zoals Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het spel nodigt leerkrachten uit om de communicatieve vaardigheden van kinderen te observeren en te onderzoeken. Aan het einde van het spel krijgen leerkrachten adviezen indien blijkt dat de leerlingen op meerdere deelproblematieken behoorlijk uitvallen. De uitkomsten van het spel kunnen aanleiding zijn voor de docenten om met ouders het gesprek aan te gaan en hun bevindingen te bespreken. Ze kunnen eventueel de ouders adviseren verder deskundig advies te gaan zoeken. 


TOS bestaat uit 6 deelcategorieën. Om TOS te hebben moet je op twee of meer van deze categorieën slecht  scoren om TOS te identificeren.  Elk kind kan dus andere  problemen ervaren dan een ander. Zo heeft iedereen een andere identificatie. 


Het spel zelf:

Het doel van het spel is opgesteld om zoveel mogelijk punten te behalen met het voltooien van opdrachten. Je begint je beurt met dobbelen en je pion vooruit te zetten. Als je op een gekleurd vakje bent gekomen pak je een bijpassend kaartje. Op dat kaartje staat een opdracht die gaat over een van de 6 categorieën van TOS. Als je een opdracht klaar hebt,, mag je het fiche pakken dat op het betreffende vakje ligt. Hierna is de volgende speler aan de beurt. Bij elke categorie die je gedaan hebt, krijg je de daarbij bijpassende monster. Als je alle 6 categorieën hebt voltooid, heb je dus alle 6 de monsters en krijg je aan het einde 10 extra bonuspunten. Aan het einde worden de punten van de fiches plus de extra bonuspunten opgeteld. De speler met de meeste punten heeft dit monsterlijke spel gewonnen. 

Contact Floor Schoppema Website LinkedIn