3D Design for AR wearables

Gilbert Lambermont

Genomineerd 'De Vaan'

Momenteel is er een sterke groei in het gebruik van augmented reality (AR) en wearable devices (smart watches, smart glasses, etc.). Hoewel deze technieken geheel nieuwe vormen van interactie mogelijk maken, zijn huidige AR wearable applicaties vaak zeer beperkt.

Gedurende mijn afstuderen heb ik onderzocht hoe de kwaliteit en immersie van AR wearables verbeterd worden door middel van 3D ontwerp. Hiervoor heb ik zowel een handboek voor 3D ontwerpers, als een demo applicatie voor de Magic Leap (een AR bril) ontwikkeld.