Armoede in het basisonderwijs - Installatie (groep F2)

Kyara Berry

Niels Feijen

Open Call Media Architecture Biënnale 2020: Futures Implied (groep F2)

Armoede in het basisonderwijs - Installatie

Beschrijvende tekst van ons project: 

We begonnen met Restorative Citites waarna we zijn gaan kijken naar polarisatie. Vanuit onze eigen interesse zijn we verder gaan werken met interactieve installaties. De opdracht was om als collectief armoede in het basisonderwijs aan te pakken, waardoor kans ongelijkheid ontstaat. Op die voet zijn wij een installatie gaan bedenken die een koppeling had met het vriendenboekje waardoor wij op het huidige concept zijn gekomen. De installatie en het vriendenboekje vormen samen één geheel, waarbij het vriendenboekje voor de kinderen is en de installatie voor de ouders (zie het concept 'vriendenboekje' - F2). 


Uitleg concept: 

Ons concept is een interactieve installatie gemaakt voor ouders van de kinderen op school om hen bewust te maken van armoede in het basisonderwijs. De installatie is aan één kant een lachspiegel en aan een kant transparant. Aan beide kanten staan voetstappen op de grond om duidelijk te maken dat ouders hier kunnen gaan staan. Dit hebben wij zo gekozen, omdat aan de kant van de lachspiegel de werkelijkheid wordt vervormt en aan de transparante kant wordt het leven van de andere ouder laten zien. Het doel hiervan is om het gesprek aan te gaan tussen ouders over de vragen die zijn voorgekomen op de installatie. De vragen die voorkomen zijn 'Wat wil jij later worden?', 'Wat zou jij doen met 100 euro?' en 'Waar ben ik rijk aan?'. Hierna poppen de antwoorden die de kinderen hebben ingevuld in het vriendenboek op in hun eigen handschrift. Als laatst komt er een scherm met een persoonlijke vraag, zoals 'Ben jij geworden wat je vroeger wilde worden?' om zo ouders aan het denken te zetten en om het gesprek op gang te laten komen.