Babbels in Beeld maar dan anders

Christine Schumacher

Babbels in Beeld maakt tijdens vergaderingen, trainingen en evenementen visuele samenvattingen (oftewel notulen) van de belangrijkste output. Achteraf worden deze digitaal, en als gewenst ook fysiek, afgeleverd aan de klant. Maar de klant weet niet goed wat ze hiermee achteraf moeten doen. Ze vinden het leuk om te hebben, maar weten niet goed hoe ze het moeten gebruiken of implementeren in hun werkproces. Ze maken op dit moment dus niet optimaal gebruik van de visuele notulen van Babbels in Beeld waardoor ze een heleboel dingen mislopen. Het is aan ons de taak om hier verandering in te brengen.e content]

Samen met Celine Wetzer ben ik aan de slag gegaan om het (bovenstaande) probleem op te lossen. Hierbij heeft Celine zich meer gericht op wat er tijdens een vergadering, training of evenement gebeurt, en ik wat er achteraf gebeurt. Ik heb het overkoepelende doel van de visuele notulen (:herinneren) opgesplitst in 3 subdoelen, per subdoel heb ik 4 verschillende concepten gemaakt. Per subdoel heb ik uiteindelijk 1 concept uitgekozen (:weg naar succes, memory wall en herinneringsobjecten) en deze 3 samengevoegd tot deze multisensorische weg. Deze multisensorische weg loopt door het hele bedrijf op de muren en de vloer, via de visualisaties kun je de toekomstplannen van het bedrijf zien, informatie krijgen over vorige trainingen en herinneringen ophalen van bedrijfsfeesten, mijlpalen die zijn bereikt, etc. Deze 3 concepten kunnen samen worden uitgevoerd (in de vorm van een multisensorische weg) maar ook apart.

Contact Christine Schumacher LinkedIn Mail