Best door mij bekeken

Charlotte van de Laak

Ontwerp posterserie voor Project Visual Design - Blok 1.

Mijn posterserie gaat over mijn familie, mijn vrienden en mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in Best, waar al mijn dierbare wonen. Mijn posterserie is een plattegrond vol kleine hintjes naar herinneringen aan mijn jeugd geworden.