BetterBite

Chantal Hermens

BetterBite

Het handhaven van een gezond voedingspatroon vormt een aanzienlijke uitdaging voor veel studenten. De voornaamste obstakels zijn een gebrek aan juiste kennis en de hoge kosten van gezonde producten. Om deze problemen aan te pakken, presenteer ik een oplossing genaamd "Betterbite" - een applicatie die studenten motiveert om zich bezig te houden met een gezond voedingspatroon. Mijn onderzoeksvraag luidt: "Hoe kan ik studenten motiveren om een gezond voedingspatroon te handhaven?"

Een essentieel onderdeel van Betterbite is dat studenten dagelijks een challenge kunnen kiezen via de app. Deze challenges worden gepersonaliseerd op basis van het individuele lichaamstype. Bijvoorbeeld, Lisa, die te maken heeft met overgewicht, krijgt uitdagingen voorgesteld zoals gezond ontbijten en 5.000 stappen zetten. Anna, die een gezonde balans heeft, ontvangt uitdagingen zoals voldoende water drinken en een gezond ontbijt nuttigen. Patrick, die te kampen heeft met ondergewicht, krijgt uitdagingen zoals een eiwitrijk tussendoortje en krachttraining voorgeschoteld. De challenges zijn onderverdeeld in drie categorieën: makkelijk, gemiddeld en moeilijk. De dagelijkse uitdagingen worden geleidelijk aan uitdagender, terwijl de moeilijke challenges weekuitdagingen zijn. 

Een andere functionaliteit van de app is het verstrekken van gepersonaliseerde maaltijdvoorstellen. Door het beantwoorden van een aantal vragen worden de voorgestelde maaltijden afgestemd op de individuele smaakvoorkeuren van de student. 

Elke dag wordt er via de app een kennisvraag gesteld om de voedingskennis onder studenten te verbeteren en te vergroten. 

Punten kunnen worden verdiend in de app door het succesvol voltooien van challenges en het correct beantwoorden van vragen. Makkelijke challenges leveren 20 punten op, gemiddelde challenges 40 punten, en moeilijke challenges, die als weekuitdagingen fungeren, leveren 300 punten op. 

Verzamelde punten kunnen worden ingewisseld voor beloningen, als een manier om studenten te belonen voor het maken van gezondere keuzes en het voltooien van de challenges. Voorbeelden van beloningen zijn onder andere 30% korting op items in de schoolkantine of bar, toegang tot het introfestival en de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door studieverenigingen. 

Om ervoor te zorgen dat studenten dagelijks werken aan het veranderen van hun gewoontes, houdt de app een reeks van opeenvolgende challenges bij. Voor elke dag die een student mist, worden er 15 punten in mindering gebracht op hun score. Dit stimuleert consistentie in het volgen van de uitdagingen. 

Om studenten aan te moedigen en te herinneren aan de challenges, biedt de app feedback en meldingen. Positieve feedback wordt gegeven om studenten te motiveren om door te gaan met de challenges. Daarnaast worden er meldingen verstuurd op specifieke tijdstippen, zoals rond etenstijd of wanneer studenten onderweg zijn, zodat ze de uitdagingen niet vergeten.

Ter promotie en introductie van de app aan studenten zullen er advertenties worden geplaatst op social media-accounts van scholen en studentenverenigingen. 

In essentie stelt de app "Betterbite" studenten in staat beloningen te verdienen door challenges te voltooien en vragen correct te beantwoorden, waarmee ze worden gestimuleerd om een gezond voedingspatroon te handhaven en tegelijkertijd hun voedingskennis te vergroten.

Contact Chantal Hermens Mail