CHYPHER - Be your own self

Centaine de Jong

Genomineerd 'De Vaan'

Voor het afstudeerproject is er gekozen voor de richting speculatief ontwerp. Met speculatief ontwerp ontdekt, onderzoekt en visualiseert men verschillende toekomstscenario’s, zodat we kunnen discussiëren over belangrijke thematieken die vandaag de dag een grote rol spelen. Door middel van een ontworpen toekomstscenario creëren we een beeld en kunnen we onszelf de vraag stellen: is dit de toekomst die we willen?

De opdracht werd uitgevoerd voor onze opdrachtgever Crossmarks. Crossmarks is de kennisautoriteit op het gebied van retail. Ze zijn voorloper op het gebied van trends en hanteren al vele onderzoeksmethoden. Speculatief ontwerp is een goede methode om hieraan toe te voegen en zodoende nieuwe inzichten te ontwikkelen en een andere blik op de toekomst van retail.

Wat als een kunstmatige intelligentie in staat is om nauwkeurig te bepalen wie we zijn en onze lichamelijke verschijning kan aanpassen op basis van een zelfbeeldanalyse?

Graag introduceren wij Cypher. Een kunstmatige intelligentie (AI) uit een mogelijke toekomst (possible future) dat in staat is om een exacte analyse te maken van ons zelfbeeld. Op basis van deze analyse ontwerpt Cypher een blauwdruk voor een nieuwe lichamelijke verschijning. Een lichamelijke verschijning dat aansluit bij ons zelfbeeld, bij onze ware ik. Hierdoor kunnen we onze ware ik optimaal uiten in een wereld met een verloren identiteit. Cypher is een retailer die de persoonlijkheid van de mens kan begrijpen en de mens helpt weer terug te brengen naar wie ze zijn.

Het resultaat is een publicatiewaardig biografisch boek dat ontwikkeld is voor de stakeholders van Crossmarks. Het tweede product is een interactieve installatie dat als prop dient om de discussie over het speculatief ontwerp te starten.

Contact Centaine de Jong Website Mail