Cloudy  Days

Jannemiek van den Berg

Hoe kan ik door middel van storytelling mensen een inkijk geven in de ervaring met depressie?

Een mobile ruimte waarbij op meerdere schermen een verhaal wordt verteld van iemand met een depressie. Je ziet haar ervaring met depressie. Voor elke scherm is een aparte scene in die ervaring.

Na de schermen is een QR-code, die leidt naar een website met hulplijnen en meer informatie over depressie. Ook andere ervaringen van mensen met een depressie of die een depressie hebben gehad, staat op die website. 


Contact Jannemiek van den Berg Website LinkedIn