DESIGN BY WASTE

Annaïda van Silfhout

Genomineerd 'De Vaan'

Cum Laude afgestudeerd

Design by waste 

We leven in een tijd waar oneindige groei nog steeds de basis is van onze economie. De producten die we ontwerpen komen uiteindelijk ergens terecht als afval. We zijn grotendeels aan het ontwerpen zonder na te denken over de impact op de natuur. Als ontwerpers staan we aan het begin van een productiecyclus. We dragen een sociale verantwoordelijkheid om rekening te houden met de levenscirkel van een product. Design by waste is een interactief presentatie­paneel voor jonge ontwerpers om ze de potentie van reststromen in te laten zien. Zodanig dat ze zelf geïnspireerd worden om makend en onderzoekend aan de slag te gaan. De intentie van Design by waste is een verruiming van de blik van jonge ontwerpers om een reststroom als waardevolle bron te zien. Daarmee plant ik een zaadje om een bewuste materiaalkeuze te maken in de toekomst.

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is? 

Als ontwerper begin ik onderzoekend en experimenterend. Meestal is mijn proces meer waard dan mijn eindproduct. Tijdens mijn afstuderen heb ik juist dat proces meer naar de voorgrond gebracht en daar mijn eindproduct van gemaakt. Ik gebruik natuur vaak als uitgangspunt en inspiratiebron. Door mijn digitale en analoge skills te combineren ontstaan er unieke projecten. 


Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd? 

Van de verdieping. Ik heb toen het blok ‘Een levend lab’ bij Marja gevolgd. Daar kwam ik in aanraking met biomaterialen. Hier ben ik de rest van de studie in blijven hangen en hier wil ik ook mee verder als ontwerper. 


Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd? 

Het was eigenlijk een overhaaste beslissing die ik één zomer moest nemen omdat ik mijn vorige opleiding niet had gehaald. CMD koos ik omdat ik toch creativiteit miste in de andere opleiding. Tijdens CMD heb ik mijn creativiteit kunnen ontplooien en de ruimte gekregen om mijn eigen stijl te ontwikkelen. 


Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken? 

Ik weet niet of ik over vijf jaar al aan het werken ben. Ik wil eerst nog een master in het buitenland volgen en meer leren over sustainable en material design. Eigenlijk ben ik nog niet uitgeleerd.  

Contact Annaïda van Silfhout Website LinkedIn Mail