Digitaal duurzaam ontwerpen

Thomas van Venrooij

Uitleg afstudeerproject

Ik begon mijn project met het onderwerp digitale duurzaamheid, maar dat veranderde al snel in een specifieker onderwerp: digitaal duurzaam ontwerpen.

Mijn onderzoeksvraag was als volgt: "Hoe kan ik studenten met een ontwerpopleiding leren om digitaal duurzaam te ontwerpen, zodat ze dit later in het werkveld kunnen toepassen?"

De reden waarom ik hiervoor koos, is omdat ontwerpers een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van digitale duurzaamheid. Veel digitale middelen verbruiken onnodig veel energie, zoals bijvoorbeeld websites. Websites die indirect meer energie verspillen dan noodzakelijk leidt tot aanzienlijke uitstoot.

Als ontwerpers in opleiding leren hoe ze hiermee beter kunnen omgaan tijdens hun ontwerpproces, is de kans groter dat ze dit ook in het werkveld zullen toepassen. Uiteindelijk heb ik een model ontworpen, het CRO-model (Create, Refine en Optimize), dat helpt bij digitaal duurzaam ontwerpen. Daarnaast heb ik een platform ontworpen genaamd Green Frames, dat ondersteuning biedt bij het realiseren van digitaal duurzame ontwerpen.

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?

Tijdens mijn opleiding merkte ik vaak dat ik een voorkeur heb voor overzichtelijke en minimalistische designs. Ik streef ernaar om de boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen aan de gebruiker, en dit doe ik door zorgvuldig te kijken naar het UX- en UI-design. Ook vind ik het leuk om zelf brand designs te maken en verwerk ik dit vaak in mijn ontwerpen.


Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd?   

Tijdens mijn individuele project had ik volledige vrijheid en hoefde ik geen rekening te houden met medestudenten. Tijdens dit project ontdekte ik hoe leuk ik het vind om grondig onderzoek te doen naar een probleem en vervolgens een ontwerp te maken. 

Een voorbeeld hiervan is mijn onderzoek naar de invloed van licht op iemands mentale gesteldheid, waarvoor ik een lamp ontwierp die zich afstemt op iemands emoties.


Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd?

Voordat ik aan de opleiding CMD begon, had ik al bijna een jaar de opleiding Informatica gedaan. Tijdens mijn Informatica-opleiding merkte ik dat ik een zekere mate van vrijheid miste. Een van de redenen waarom ik me aanmeldde voor CMD was vanwege de grote vrijheid die je daar hebt.


 Tijdens de opleiding CMD kwam ik er echter achter dat er zoveel mogelijkheden zijn en dat het verstandig is om je op een specifiek gebied te focussen. Voor mij was dat UX/UI-design, omdat ik daar waarschijnlijk in de toekomst mee aan de slag wil.


 Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken?   

Voorlopig is mijn doel om na het afronden van een masteropleiding aan de slag te gaan als UX/UI-designer of in het gebied van branding.

Contact Thomas van Venrooij Website LinkedIn Mail