Een chatbot voor Learning Experience Designers

Fadumo Sugule

Onderzoeksvraag: Hoe kan ik nieuwe 'learning experience designers' ondersteunen, waardoor ze gestimuleerd worden om zelfstandig actie te ondernemen met hun eigen werk? 

Learning Experience design - Eenvoudig gezegd gaat LXD over het ontwerpen van betekenisvolle ervaringen om mensen nieuwe dingen te leren. Dit kan bijvoorbeeld een interactief kaartspel of een workshop zijn, met als doel het leren aantrekkelijker en effectiever te maken.

Projectomschrijving 

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik samengewerkt met Learning Experience Designers van over de hele wereld via co-creatie en brainstormsessies om te kijken hoe we de LXD-community op LinkedIn van 6000 optimaal kunnen ondersteunen en bedien.

De LXD Chatbot heb ik ontwikkeld en volledig gecodeerd via bubblescrip en gehost op Botsquad. Het vormt de kern van het project en kan worden geïntegreerd op verschillende apparaten, zoals Slack, Teams, PWA-website en meer. Het heeft als doel om nieuwe mensen een duidelijke introductie te bieden tot het vakgebied van LXD, waar dit vaak ontbreekt door beperkte ondersteuning binnen de internationale LXD-community op LinkedIn en een gebrek aan online voorbeelden. 

De chatbot begroet gebruikers, vraagt naar hun ervaringsniveau en biedt gepersonaliseerde begeleiding. Het verstrekt informatie over Learning Experience Design, beantwoordt veel gestelde vragen en verwijst naar relevante bronnen, workshops, evenementen en andere leermogelijkheden.  

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?

Mijn werk volgt geen vaste richting, maar maakt gebruik van innovatiestrategieën die nog steeds relevant kunnen zijn over 5 tot 10 jaar, met nieuwe media technieken. Ik probeer me altijd te richten op het begrijpen van de pijnpunten en behoeftes van een doelgroep. Ik denk altijd vanuit het perspectief van de doelgroep: wat willen ze precies? Mijn ontwerpen zijn een collectief, een samenwerking van experts en de doelgroep om zo tot een concept te komen die hun leven ietsjes makkelijker kan maken. Mijn aanpak is mensgericht en kan variëren, maar ik experimenteer en itereer zo tot nieuwe ideeën. 

Welk project tijdens je opleiding heeft je het meest geleerd? 

Klinkt cliché, maar ik denk toch dat het afstuderen me het meeste geleerd heeft. Ik leerde hoe ik grenzen kon stellen, duidelijke verwachtingen kon communiceren met externe stakeholders en mijn eigen wensen kon uiten. Ik kwam in contact met een internationale doelgroep en leerde hoe ik online communities het beste kon faciliteren en begrijpen. Het afstuderen bevestigde voor mij dat ik nooit uitgeleerd ben en dat ik me verder wil verdiepen in de relatie tussen mens en computerinteractie via een master, waar ik ook nog voor ben aangenomen!

Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd? 

CMD was niet mijn oorspronkelijke keuze. Ik was eerst begonnen met de opleiding fysiotherapie, maar fascinatie verschoof van fysiologie naar de relatie tussen mensen en computers, en sindsdien heb ik niet meer achterom gekeken. CMD gaf me de vrijheid en mogelijkheid om mijn eigen pad te volgen, door creativiteit te combineren menselijke psychologie en nieuwe technologieën.

Waar hoop je over 5 jaar te werken? 

Over 5 jaar hoop ik mijn double degree master in Finland en Zweden te hebben afgerond en in contact komen met inspirerende mensen van wie ik kan leren. Ik hoop nog steeds samen te werken met mensen, waarbij ik hun behoeften en uitdagingen begrijp om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Maar het kan natuurlijke alle kanten op, ik kijk er naar uit!


Contact Fadumo Sugule LinkedIn Mail