Gamification voor jeugddeliquenten

Vera van Oudheusden

Wilrick de Barbason

Genomineerd 'De Vaan'

Hoe kunnen we kennis, houding en gedrag van jeugddelinquenten beïnvloeden door gamification en technologie te combineren om hen op deze manier intensiever te betrekken bij hun behandelprogramma?

Vanwege gebrekkige agressieregulatie hebben de meeste jongeren in een jeugdinrichting moeite met het herkennen van de lichamelijke signalen die optreden bij emoties zoals boosheid. Door gamification in te zetten willen we jongeren motiveren en hun ervaring te verrijken. Door biofeedback in te zetten willen we jongeren inzicht te geven in hun lichamelijke reacties en handvatten geven om meer controle te krijgen over hun lichaam en emoties.

Het platform dient als hulpmiddel om de jongeren intensiever te betrekken bij hun behandelprogramma en zo de periode tot behandel bereidheid te verkorten. De door ons ontwikkelde biofeedback-controllers bevatten meerdere sensoren die verschillende reacties van het lichaam kunnen uitlezen en omzetten in data. Deze data willen we op een tastbare en begrijpelijke manier aan de jongeren presenteren. Hiernaast kan de data worden gebruikt om in groepsverband games te spelen en progressie inzichtelijk te maken.