Haptic odyssee

Gaia Lipori

Dit project heeft als doel bewustwording te creëren rondom mentale gezondheidsproblemen door mensen mee te nemen in een ervaring. In deze ervaring staat het nabootsen van gevoelens tijdens depressie en angststoornissen centraal. Ik heb gekozen voor deze specifieke mentale problemen omdat ze veelvoorkomend zijn en het me mogelijk maakten om mijn projector concreter en specifieker te maken. 

In dit project staat de verstoring van zintuigen tijdens mentale gezondheidsproblemen centraal. De ruimte is zo ontworpen dat je de mogelijkheid hebt om van ruimte te te wisselen of deze over te slaan. Elke ruimte heeft zijn eigen kracht en boodschap. De eerste ruimte is de introductieruimte, waar je op een zacht platform staat en uitleg krijgt over de ervaring en hoe je deze kunt doorlopen. Daarna zijn er vijf andere ruimtes die gericht zijn op het verstoren van je zintuigen. Dit zijn de volgende ruimtes: voelen, horen, zien, een ruimte waarin alle zintuigen samenkomen, en uiteindelijk een rustruimte waar je met elkaar kunt praten. 

 Bij elke ruimte is een tool gekoppeld die je een kleine indicatie geeft van wat je in die ruimte zou kunnen ervaren. Bijvoorbeeld, er is een masker ontwikkeld dat je ademhaling verstoort, een bril die je zicht beperkt, en een soundscape die het geluid van een paniekaanval weergeeft en laat zien hoe dit overprikkeling kan veroorzaken.
Contact Gaia Lipori Website Instagram Mail