Het zelfbeeld.

Gea de Wit

Onzekerheid

Het negatieve zelfbeeld. Ik ken het uit eigen ervaring, maar heb nooit goed geleerd hoe ik er mee om moet gaan. In de afgelopen periode heb ik afgesproken met meisjes die coaching krijgen vanuit ELANCE ACADEMY Den Haag, om met hun te werken aan hun zelfbeeld. 

Veel van deze meiden hebben last van trauma, slechte thuissituaties of zijn of worden erg gepest. 

Deze meiden stellen doelen op om aan te werken, zoals het verbeteren van hun sociale skills, het ontdekken van hun talenten of het werken aan hun zelfbeeld. Ik wil inspringen bij het onderwerp “zelfbeeld“. Doormiddel van fotografie wil ik hun laten zien dat ze trots op zichzelf mogen zijn, dat ze sterk zijn en niet zomaar over zich heen moeten laten lopen. 

Ik zal met hun praten over wie ze zijn; hun karakter, hun talenten, hobby’s en onzekerheden. Maar daarbij ligt de nadruk op het positieve; Waar zijn ze trots op?

Dit project heeft mij helemaal uit mijn comfortzone getrokken. Voor dit project ben ik continu op pad gegaan. Ook wist ik van tevoren nooit wie ik voor mijn camera zou krijgen, dat was iedere keer weer een verrassing. 

Ik heb heel veel geleerd van de omgang met deze meiden. Ze zijn allemaal zo onzeker, maar allemaal op een andere manier. Zo merkte je er bij 13-jarige Norah weinig van, zij was heel uitbundig en vrolijk, maar was achteraf heel kritisch naar zichzelf op het eindresultaat. Daartegenover had je de enorm zenuwachtige Raiesha, die zichzelf verbergt achter haar make-up, maar achteraf heel trots op zichzelf was toen ze de foto's terug zag. Vervolgens had ik de 12-jarige Norah, die zo zelfverzekerd voor mijn camera kwam staan, maar geen woord tegen me durfde te zeggen. En tot slot de enorm bijdehante Chayenn, die zich helemaal verstopte als ik mijn camera erbij pakte. 

Ik ben heel trots op deze meiden, omdat dit voor hun heel spannend was. Ik wil dat ze deze activiteit zullen onthouden, hoe zelfverzekerd ze zich uiteindelijk voelden toen ze poseerden voor de foto’s, hoe ze gelachen hebben door alle onzinnige grapjes en gekke foto-ideeën.

Er is geen definitief ontwerp te koppelen aan de ervaring die ik heb opgedaan en heb gegeven aan deze meiden. Ze hebben de fysieke foto’s, en ze hebben de herinnering. Toch wilde ik ze wel iets meegeven, een boekje, wat ze altijd aan dit trotste moment zal doen denken.

Mijn project is nog niet afgelopen. Ik ga dit project voortzetten omdat ik zo hopelijk meer jonge meiden kan helpen met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Contact Gea de Wit Website LinkedIn Instagram