Het Zwerfafval Kwadrant

Tijn La Vos

Genomineerd 'De Vaan'

Mijn afstudeerproject heb ik gedaan over het thema zwerfafval. Het project is een eigen project begeleid door Maartje de Goede, Misha Croes en in samenwerking met mijn sparringpartner Iris Janssen. 

Het zwerfafval probleem is een groot probleem, of althans dat wil de producent je graag vertellen dat dat voor jou een groot probleem is. De vraag waarom er zoveel zwerfafval op straat ligt heeft dit project laten ontstaan. 

Doormiddel van het kwadrant, wat bestaat uit een reeks experimenten rondom de thematiek zwerfafval, probeer ik een inzicht te geven in het probleem. Doormiddel van deze reeks experimenten probeer ik op de vlakken van data en Experience design binnen de thematiek te exploreren en ervaarbaar te maken voor buitenstaanders.

Het Kwadrant neemt je mee door het proces hoe ik het zwerfafvalprobleem heb onderzocht. Het laat je zien doormiddel van kleine installaties gebaseerd op data, interviews en veldonderzoeken. De projecten laten zien dat het probleem ligt bij de producent, maar ook toch nog voor een deel bij de consument. Dat de producten gebruik maken van Guilt appeal en jou bewust proberen te maken dat het "jou probleem" is. Doormiddel van de mobile onder het kwadrant probeer ik de publieke opinie te peilen van de consumenten in het probleem. 


Voor meer uitleg, zie ook de foto's van het digitale kwadrant en de uitleg per project. 


Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?

Een ontwerp dat door mij is gemaakt bevat (meestal) een aantal punten. 

1. Het is gemaakt vanuit een kritische houding, 

2. Bijna altijd over een maatschappelijk relevant thema. 

3. Het bevat een Experience design vorm, waarbij een combinatie wordt gemaakt van digitaal en fysiek.  

4. Het is exploratief, meestal bevat het meerdere ontwerpen en kun je het zien als een reeks om een probleem te ontdekken, omdat ik zelf graag onderzoekend maak. 

5. Het laat mensen anders kijken naar een probleem.


Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd?

Mijn afstudeerproject, omdat het de mogelijkheid gaf een half jaar lang te werken aan een project waar in mijn passie en visie in kon stoppen en samen kon werken met Iris. Het werken aan mijn afstuderen heeft mij veel geleerd door vooral uitdagend te zijn. Wat doe je in een half jaar tijd met een thema? Hoe ga je te werk? Hoe kijk je terug op je werk? Veel van dit soort vragen zijn te boven gekomen en waren soms ook moeilijk. 

Daarnaast het werken samen met Iris door beide met een visie op het thema zwerfafval los te gaan heeft mij veel geleerd hoe ik met een andere ontwerpster te werk kan gaan door zowel gezamenlijk als individueel te werken. 
----

Honorable mention: Piece of Cake

De hackaton week waarin we de mogelijkheid kregen om een project op te leveren in 2.5 dag heeft mij ook heel veel geleerd en was ook een van de meest waardevolle project die ik heb gedaan naar mijn eigen mening. Omdat het leuk was, uitdagend en in een kort tijdsbestek. 

Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd?

Ik begon als student Informatica en kwam er daar als snel achter dat mijn passie ergens anders lag. Desondanks is dit altijd heel handig geweest toen ik de keuze maakte om CMD te gaan studeren. De keuze voor CMD kwam snel naar boven toen ik op zoek ging naar een combinatie van creativiteit, ontwerp en techniek. Tijdens de opleiding ben ik steeds meer van CMD gaan houden maar ook met een kritische blik gaan kijken hoe we onze opleiding zien en hoe dit in vergelijking staat met het werkveld. Daarnaast vind ik het bij CMD altijd mooi om te zien dat iedereen een eigen richting op gaat en dat ook gewoon kan. 

 Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken? 

Het liefst zie ik mijzelf over 5 jaar werkend als Professioneel ontwerper bij een collectief of een bedrijf dat zich bezig houdt met ontwerpen rondom maatschappelijke thema's. Ik vind het belangrijk om problemen in de wereld aan te pakken en wil dat graag doorzetten in mijn werk. Ik denk dat het belangrijk is om als ontwerper je visie door te kunnen zetten. Ik denk dat de visie die ik heb op het ontwerpgebied relevant kan zijn voor ons werkveld en dat ik daarom in een collectief goed zou kunnen samenwerken met andere ontwerpers. 


Contact Tijn La Vos LinkedIn Instagram Mail