Identity – short film

Lisa Ndure

Queer, feminist en moslim. En ik ben op zoek naar mijn manier om me met al die identiteiten te positioneren in de wereld. 

Ik startte dit project dan ook met de onderzoeksvraag: kan ik door mijn verhaal te delen comfortabel worden met mijn verschillende identiteiten, ofwel: intersectionaliteit*? 

*kruispunt van verschillende identiteiten, die op het eerste gezicht niet samen lijken te gaan (door b.v. culturele overtuigingen, stereotypering en beeldvorming)

Met deze film geef ik een inkijkje in mijn leven: zo verhoud ik me met mijn verschillende identiteiten tot de mensen om mij heen. 

Ik wil sociale verandering te weeg te brengen door een ander perspectief te laten zien: ik (mensen), met mijn identiteiten en de relaties om mij een zijn veel complexer en meer gelaagd dan eventuele beeldvormingen doen vermoeden. Stereotypes moeten doorbroken worden. 

Dit kan alleen door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.  


Voor meer informatie of hulp check deze websites: 

LHBTIQ+ termen: 

https://iedereenisanders.nl/info-tips/seksuele-orientatie/lhbtiqa 

Queer en mentale gezondheid:

https://www.113.nl/queer 

Queer en moslim: 

http://www.maruf.eu 

Bicultureel en LHBTIQ+: 

https://switchboard.coc.nl/achtergrond/bicultureel/ 

https://www.movisie.nl/publicatie/ondersteun-biculturele-lhbts    

Contact Lisa Ndure Website LinkedIn Instagram Mail