iPark

Rick Marcelissen

"Een zeer helder uitlegfilmpje en een super duidelijke app waar nog heel veel potentie in zit." - de feedback van Brenda Renssen

Alles staat op internet.. toch?


Je zou denken dat tegenwoordig alles te vinden is op het internet. Dit komt mede door de overvloed aan data wat verzameld en opgeslagen wordt. Dit gebeurt steeds meer en steeds frequenter, wat ervoor zorgt dat data steeds belangrijker wordt. Waarom is het dan (nog) niet mogelijk om via een website of app te zien waar zich de invalideparkeerplaatsen zich bevinden in een stad of dorp?


Waarom is dit dan zo belangrijk?

Het is zeer belangrijk dat we mensen met een handicap zoveel mogelijk ontlasten van bijzaken. Een van die bijzaken is het lang moeten lopen van de parkeerplek naar de bestemming. Dit is voor sommige mensen niet eens mogelijk. Om dit op te lossen zijn er invalideparkeerplaatsen gekomen, die dicht bij de bestemmingen gesitueerd zijn. Deze zorgen er namelijk voor dat alleen mensen met een invalideparkeerkaart, die je via de gemeente moet aanvragen, dicht bij de bestemming kunnen staan. Echter is het dan wel van cruciaal belang, dat mensen weten waar deze parkeerplaatsen zich bevinden. Zeker in een onbekende stad of dorp. Wanneer mensen dit dus niet weten, en er ook niks bestaat om dit op te zoeken, hebben deze parkeerplekken nog geen zin.

Contact Rick Marcelissen Website LinkedIn Instagram Mail