Jeugd herinnering

Lisa van Brenk

Dementerende ouderen hebben over het algemeen niet meer zo veel aansluiting met het nu. Door verlies van geheugen leven zij vaak in het verleden en herkennen zaken niet meer uit het heden. Dat geeft veel stress, verdriet en boosheid omdat zij zaken niet meer begrijpen of niet meer weten waar ze zijn en mensen niet meer herkennen. Door middel van beeld en geluid een omgeving creëren uit een periode die voor hen wel herkenbaar is zou hen een prettig gevoel kunnen geven. 

Het doel van mijn project was om demente ouderen te stimuleren, activeren en emotioneren. Door middel van een ontwerp/profiel in de vorm van bijvoorbeeld een connectie met een beeld en geluidsdatabase wat gebaseerd is op social- en experience design. Het ontwerp in de vorm van een video met geluid waar de oudere naar kan kijken zal zorgen voor een doorbraak van de eentonigheid binnen de kleine wereld van de dementerende ouderen. Zo zet ik een goede stap in het bijdragen aan zaken als verveling, het hebben van weinig prikkels en het tonen van emoties. 


Na een aantal gesprekken met dementerende ouderen heb ik aan de hand van de antwoorden beeld en geluidmateriaal bij elkaar gezocht uit de jeugd en tienerjaren van bepaalde leeftijdsgroepen en verwerkt in twee video’s. Deze video’s zijn voor twee verschillende leeftijdsgroepen en die hebben we vervolgens met en zonder geluid getest op deze groepen. Het resultaat was heel mooi de ouderen reageerden geëmotioneerd en blij en gaven aan dat ze bepaalde beelden herkenden. Sommigen zongen mee of wiegden mee op de muziek. 


Met dit ontwerp draag ik bij aan de kwaliteit van leven van ouderen nadat ze dementie hebben gekregen. Het voelt goed om bij te dragen aan het levensgeluk van ouderen die weinig meer hebben in het leven. Het zou mooi zijn als dit project verder uitgewerkt zou kunnen worden het is een adaptieve vorm geschikt voor bepaalde leeftijdsgroepen en er kan elke 5 jaar een nieuwe serie videobeelden met geluid worden toegevoegd. 

Contact Lisa van Brenk LinkedIn Mail