LISA TALKS BRANDING

Lisa Ndure

Genomineerd 'De Vaan'

Diversiteit en duurzaamheid zijn trends geworden waar veel merken tegenwoordig slim en vooral snel op willen inspelen. Vaak slaan ze hierbij de plank volledig mis. 

Wees je ervan bewust dat reclamebureaus en merken ontzettend veel macht in handen hebben. Via verschillende media-uitingen kunnen zij bijdragen aan het versterken of ontkrachten van beeldvormingen. 

Met LISA TALKS BRANDING open ik op een laagdrempelige en creatieve manier het gesprek over deze gevoelige onderwerpen. 

Hiermee hoop ik sociale verandering in gang te brengen binnen het branding en reclamevakgebied. 

De sessie heeft als introductie een pleidooi die invloeden bevat van interactief theater en spoken word. 

De kernboodschap van de sessie: Als merk moet je binnenste resoneren met wat je uitdraagt. 

Deze sessie vindt plaats tussen briefing en debriefing in, nét voordat de samenwerking start. Hiermee hoop ik dat klant en bureau een gedeelde verantwoordelijkheid gaan dragen over het ontwerptraject. 

Mijn eerste sessie was een try-out met medewerkers van reclamebureau KesselsKramer. Een grote naam binnen het ontwerp vakgebied en zij hebben onder andere campagnes gedaan voor: Ben, I amsterdam en Women Inc.

Dé ingrediënten waarom LISA TALKS BRANDING werkt: Laagdrempelig - Creatief - Persoonlijk - Verbale spiegel - Interactie

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is? 

In mijn projecten komen vaak maatschappelijke vraagstukken naar voren, ik hou het dichtbij mezelf, maar probeer tegelijkertijd er altijd voor te zorgen dat anderen zich er ook in kunnen herkennen. Dit is in mijn ogen dé manier om iets groters, iets wat buiten mijzelf ligt, te bewerkstelligen op sociaal gebied. 

Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd? 

Door mijn individuele project van vorig jaar (Identity - short film) heb ik mijn passie voor spoken word ontdekt en in een hele korte tijd een enorme groei doorgemaakt als ‘spoken word artist’. Doordat ik nu mag optreden op verschillende plekken leerde ik al snel dat wanneer je jezelf kwetsbaar openstelt dat een ander dat ook makkelijker zal doen. En juist in dat soort échte gesprekken kun je samen op nieuwe inzichten en ideeën komen en uiteindelijk ook iets moois neer zetten en/of verandering op gang brengen. Dit is een formule die ik nu meer heb uitgediept en toegepast heb op mijn afstudeerproject. 

Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd? 

Ik heb gekozen voor CMD, omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik exact wilde worden, maar ik voelde wel heel sterk dat het iets met creativiteit en communicatie te maken moest hebben. 

CMD is in die zin een heerlijk speelveld voor mij geweest om me eerst breed te kunnen oriënteren en me uiteindelijk te ontwikkelen in hetgeen waar écht mijn passie ligt: storytelling en audiovisuele media. 

Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken? 

Over 5 jaar hoop ik mijn eerste stappen in de mediawereld gezet te hebben. Ik zie hier veel overlap met het branding en reclamevakgebied, want ook de media bepalen onze cultuur en de beeldvorming. Daarom wil ik graag dicht bij het vuur zitten en daar verder aan de slag met mijn passie voor storytelling. 

Contact Lisa Ndure Website LinkedIn Instagram Mail