mat+

Syl van Dortmont

In dit persoonlijk project ben ik onderzoek gaan doen naar de relevantie van biobased materiaal in het verduurzamen van prototypes van CMD'ers. Ik heb daarvoor een installatie, community, app en verwijzing voor ontwikeld.

**K.A.s.T.** in de K.A.s.T. wordt de app en online community van mat+ tentoongesteld. Op zowel een fysieke als online wijze kunnen studenten gebruik maak van de 3 missende onderdelen: Kennis, Aanbod (s) Tijd. In de kast met ondersteunend online platform vinden studenten inspiratie, recepten, workshops, een ranglijst en hun pay-to-earn systeem. **Bewustwording Campagne** Om het gebruik van de app en materialen extra bij te staan is er een stukje activatie-campagne. De student komt op verschillende moment in aanraking met de campagne. Zo wordt deze gemotiveerd en herinnerd aan het feit dat het anders kan. De campagne leidt de student naar het gebruik van de app en materialen. (verwijzing) **DEMA** Tot slot is een verwijzing voor een vervolg project of aanpak vanuit Avans. Vanuit CMD/Avans kunnen er een aantal dingen verandert of verbeterd worden. CMD kan ervoor kiezen hun criteria in sommige vakken of onderdelen te versimpelen of verlagen zodat studenten gebruik kunnen maken van meer materialen van andere kwaliteit. Docenten nemen in acht dat Om het KAT probleem op direct op te lossen is een (verplicht) vak een optie. Zo leer je de studenten omgaan met deze materialen en daag je ze uit te onderzoeken.

Contact Syl van Dortmont LinkedIn Mail