MonaStory

Natasja Liebregts

Noor Kuenen

Lisanne van Heertum

Jeroen Disveld

Sjoerd Walravens

OPDRACHT

Kunstloc Brabant kwam met de vraag hoe het Kloosterleven ervaarbaar en invoelbaar gemaakt kan worden. Kan techonolgie bijdragen aan het weergeven van een gelaagde betekenis en oproepen tot zelfreflectie? Kunnen deze twee werelden, die zo ver van elkaar af staan, elkaar recht doen? 


Met ons concept 'Monastory' zoeken wij antwoord op deze vragen en houden wij ons bezig met het Kloosterleven binnen onze samenleving. 

PROBLEEMSTELLING

Het huidige imago van een klooster is ouderwets en wordt gezien als iets wat buiten de huidige samenleving valt. Hoe kan technolgie bijdragen aan de ervaring van het kloosterleven en de gelaagde betekenis voelbaar maken? Hoe kunnen deze technische elementen uitnodigen tot zelfreflectie?


DOELSTELLING

Daarom is ons doel om nieuw perspectief te bieden, wat een klooster kan bijdragen aan onze samenleving. Hiermee verlagen we de drempel en maken we het toegankelijker voor mensen van buitenaf..


CONCEPT CRITERIA

1. Kennis opdoen over de ambachtproducten binnen een klooster.

2. Waardering en dankbaarheid oproepen doormiddel van zelfreflectie.

3. Interesse wekken door gebruikers te inspireren om zelf te gaan ontdekken.


CONCEPT

Kloosterproducten zijn producten waar enorm veel tijd en liefde in wordt gestoken. Veel mensen consumeren de producten zonder stil te staan bij het proces en het harde werken van de kloosterlingen. Wij willen inzicht en kennis geven over de ambacht binnen het klooster. Door stil te staan bij het proces, zal de gebruiker bewustwording en waardering gaan ervaren. Door de gebruiker vrijheid te geven om te ontdekken, wordt zijn interesse gewekt om nog dieper in het verhaal te duiken.


HOE WERKT HET?

Het consumeren van producten bij kloosters is al een veelvoorkomende bezigheid. Echter mensen staan niet genoeg stil bij de smaken en ambacht achter de producten. Mona Story is een interactieve tafel die reageert op kloosterproducten. Hierbij krijgt de gebruiker een kijkje in het verhaal achter het product. Ze worden meegenomen in het gehele proces om vervolgens nog zelf aan de slag te gaan met het verder ontdekken van de historie en smaken.