Online Actief Met Jezelf

Joris Dijkhuizen

Wat kan er ontworpen worden om onder jongeren bewustwording te creëren over de invloed van sociale media op hun zelfbeeld?

Jongeren krijgen tegenwoordig al op jonge leeftijd te maken met de online wereld van social media. Het constant zien van perfecte berichten en foto's kan leiden tot een gevoel van sociale druk bij jongeren. Ze kunnen zichzelf gaan vergelijken met anderen en het gevoel hebben dat ze niet voldoen aan bepaalde normen of verwachtingen.

Om jongeren hiervan bewust te maken heb ik het lespakket Online Actief Met Jezelf ontworpen. Dit educatieve lespakket is speciaal voor kinderen uit de brugklas, om er zo voor te zorgen dat deze leerlingen al op jonge leeftijd bewust worden van de invloed van sociale media op hun zelfbeeld.

Het lespakket bestaat uit een instructieboekje voor de docent, zodat hij/zij de les optimaal kan laten verlopen.

Verder zitten er discussiekaarten in waarop stellingen staan waar de leerlingen over in gesprek kunnen gaan met elkaar.

Bij verschillende opdrachten zitten ook de zogehete leskaarten. Hierbij beantwoorden leerlingen een aantal vragen over de betreffende opdracht. Dit zorgt ervoor dat leerlingen interactief bezig zijn met het onderwerp en niet alleen maar aan het luisteren zijn.

Tot slot bevat het lespakket ook promotie materiaal wat door verwijst naar meer informatie over het onderwerp en het lespakket.

Het doel van dit project is om brugklasleerlingen bewust te maken van het feit dat sociale media van invloed kunnen zijn op hun zelfbeeld. Deze bewustwording moet gecreëerd worden middels deze interactieve les.

Contact Joris Dijkhuizen LinkedIn Instagram Mail