Power ON

Oliwia Migas

Winnaar 'De Vaan'

Hoe kunnen we de Nederlandse (jong) volwassenen door het ervaren van een speculatief toekomstalternatief waarin het Nederlandse kabinet volledig uit algoritmes bestaat, laten reflecteren op het politieke leiderschap van nu en haar toekomst?

Verdompel je in het Nederland van 2050, waarin het KabiNet der Nederlanden, een algoritische regeing, het Nederlandse politieke systeem in haar handen heeft genomen.

Over het project.

Artificiële intelligentie heeft kunnen bewijzen dat deze met genoeg tijd en input de manier waarop we economie, veiligheid, overheid en kennis benaderen, kan veranderen. We spreken van een nieuw tijdperk waar AI ervoor zorgt dat we anders de wereld navigeren. In de tijden van snelle technologische vooruitgang is het belangrijker dan ooit om actief te reflecteren op de ontwikkelingen die in de maatschappij plaatsvinden. Het openbaar stellen van de nieuwste algoritmes laat mensen schrikken. Met dit project kaarten we het belang van deze situatie aan. Om ons doel te bereiken, hebben we een multimediaal onderzoeksproject ontwikkeld dat een toekomstalternatief aanbiedt door middel van een specualtief en interactief ontwerp. M.b.v. een introductie video, interactief bel ervaring en een website.  

Dit project moet je meeslepen, vragen op roepen en dingen laten voelen. We stellen vragen en verwachetn jou antwoorden. Hiebij bieden we je de tools aan om tot eiegen mening te komen. 

Want hoe duurzaam is een menslijk regering in de tijden van techologishce vooruitgang? Willen we de menselijk fouten weggewerkt hebben uit onze overheid? Of neigen we toch wel naar empatische leiders?Wat willen we wel en niet verandert hebben aan het huidge overheid en willen we het alvast delen met de toekomst?

De Nederlnder is vertrouwd het huidige overhied niet meer, wij bieden een alternatief.

 (https://youtu.be/WmmU4bhIEEQ) 

___

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?

Ik speel met de realiteit, ervaar het en denk erover na. Dat zie je ook duidelijk terug in mijn werk. Hiermee wil ik niets oplossen, daarentegen veroorzaak ik ervaringen, gedachten en vragen. Mijn ontwerpen worden gekenmerkt door verleiding. Ik wil anderen verleiden om deel uit te maken van mijn exposities. Ik maak ze testbaar, neem de gebruikers mee en zorg dat het verhaal tot leven komt. De thema's waarbinnen ik werk, kenmerken zich door sociaal-maatschappelijke gedachten en kritshce denkwijze welke in verschillende mediavomren uitgewerkt worden. 

Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken?    

Simpel gezegt weet ik het niet precies. Ik vind dat ik nog veel te leren heb en wil op een plek zijn waar ik mijn kennis kan uitbreiden. En tegelijkertijd mijn eigen kleinere projecten kan maken. Boven al hoop ik met mijn werk mensen te kunnen bereiken en deze een deel van mijn eigen kritische denkwijze te kunnen meegeven. 

Contact Oliwia Migas Website LinkedIn Instagram Mail