Power ON

Esmeralda van Werkhoven

Winnaar 'De Vaan'

Cum Laude afgestudeerd


Iedereen maakt fouten. Ook onze politiek leiders. Menselijke fouten. Het laten rondslingeren van papieren, vergeetachtige geheugens, het breken van beloftes, trage compensaties. We hebben het allemaal voorbij zien komen. Dit heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een grote ontevredenheid onder Nederlandse burgers. Een grote ontevredenheid die kan uitgroeien tot wantrouwen. En een groot wantrouwen dat kan leiden tot een directe ondermijning van de rechtstaat. Onze democratie staat onder druk. Zijn deze mensen wel geschikt als politieke leiders. Sterker nog, zijn mensen überhaupt geschikt om een land te besturen?

In project Power ON ben ik samen met mijn afstudeerpartner, Oliwia Migas, aan de slag gegaan met het onderwerp 'algocratie', een politiek systeem waarin beleid opgesteld wordt door algoritmen. Door middel van een uitgebreid onderzoek naar algoritmes en het huidige wantrouwen in de politiek, hoop ik Nederlandse jongeren te laten nadenken over hun verwachtingen van politiek leiderschap. Wat zoeken wij in iemand die boven ons staat? Zijn dat menselijke eigenschappen, zoals empathie, charisma en levenservaring? Of zoeken we meer naar consistentie, efficiëntie en betrouwbaarheid, eigenschappen die we meer in algoritmen terugvinden?

Bekijk de video over de democratie van de toekomst, bel met de allesoplossende AI en verdiep je in het onderwerp op de website. Ga het debat aan. De Nederlandse democratie gaat ons allemaal aan. We moeten haar niet alleen beschermen, maar ook gereed maken voor de toekomst. Mens of algoritme. Jij bepaalt.

Contact Esmeralda van Werkhoven LinkedIn Instagram Mail