Sprang-Capelle door mij bekeken

Ellis van der Velden

Ontwerp posterserie voor Project Visual Design - Blok 1.

Het concept van mijn posters is dat ik zelf geen hele sterke band heb met Sprang Capelle, het dorp waar ik woon. Ik ken hier niemand, ik kom nooit ergens aangezien ik in Den Bosch op school zit en in Kaatsheuvel werk, het is toevallig dat ik hier woon. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik geen identiteit of sterke aanwezigheid heb in Sprang. Dit heb ik in mijn posters uitgedrukt door mijzelf letterlijk uit het beeld van Sprang te scheuren.