Stikstof

Mika van de Wiel

Stikstof, het brengt bij veel mensen emoties los. Vaak denk je gelijk aan de uitkoop van boeren, en de protesten die hierdoor ontstaan. Maar waar draait de stikstofreductie nu eigenlijk om? Veel mensen weten dat de nederlandse stikstofuitstoot verminderd moet worden voor het behoud van de natuur, maar weten vaak niet wat die natuur is en hoe het beïnvloed wordt. Waar de gevolgen van de boer relatief makkelijk te begrijpen zijn, is dat voor de natuur een waslijst aan gevolgen merkbaar op een kleine schaal. Bijna alles in de Nederlandse natuur wordt op een of andere manier beïnvloed door stikstof, je moet er echter wel wat vanaf weten om al deze symptomen van een ongezonde natuur te herkennen.

Er zijn tal van mensen die absoluut niet willen dat Nederlandse natuur verloren gaat, echter kennen zij de gevolgen van stikstof niet. Hierdoor is het voor hen ook lastig om echt de noodzaak van stikstofreductie in te schatten en zich hiervoor ook in te zetten. Door een routeapp te maken die men langs punten neemt waar de effecten van stikstof merkbaar zijn hoop ik ze hierover te informeren. Deze routes kunnen door heel Nederland gemaakt worden, waardoor er altijd een route is in het natuurgebied waar jij je hond uitlaat, gaat mountainbiken, paardrijden of gewoon wandelen. Het probleem niet alleen op tv zien, maar op plekken waar je misschien wel dagelijks langs komt. Wandelroutes zijn een activiteit die veel mensen al doen, zo trekken de wandelroutes op Natuurmonumenten maandelijks 30.000 bezoekers. Deze routes zijn ook lokaal, met op punten stukken informatie over het landschap om je heen. Het is vergelijkbaar met een audiotour uit een museum, je krijgt op verschillende plekken locatie-gerelateerde informatie.


Omdat het herkennen van de effecten van stikstof veel kennis vergt, is het lastig om mensen te informeren tijdens hun boswandeling, zonder af te nemen van deze wandeling. De routeapp geeft geen lange lappen text die een eeuwigheid vergen om te lezen. Het laat je tijdens de wandeling, hands-on onderzoeken en ervaren. Zoek bepaalde plantsoorten en scan deze met behulp van AI, of ervaar hoe uitgestorven soorten vroeger het landschap domineerde. Op elke plek wordt bite-sized informatie afgewisseld met een toepassing van deze informatie. Men is tijdens de gehele wandeling actief bezig met het zoeken van effecten van stikstof, waardoor ze het na deze wandeling onthouden. 


Deze challenges zijn in nauwe samenwerking met boswachters van Natuurmonumenten samengesteld. Ook is er veel in de praktijk getest om de ervaring niet alleen mooi te laten klinken op papier, maar ook een daadwerkelijk leerzame ervaring te creëren.


Dit alles is in een werkend prototype uitgewerkt waar jij zelf de ervaring kan uitproberen. Kijk snel op stikstof.mikavdwiel.nl en ervaar de ervaring zelf.

Contact Mika van de Wiel Website LinkedIn Mail