't Zorg Lokaal

Ruben de Bruin

Jeanine Boeije

Laura Bulnes

Isa Lips

Cody de Leeuw

‘t Zorg Lokaal zorgt ervoor dat het gebruiken van technologische oplossingen toegankelijker wordt voor zorgverleners en hun cliënten door middel van vrijblijvende testpakketen.

We begonnen met de vraag: “Hoe kunnen we door inzet van data/technologie ervoor zorgen dat mensen in de thuiszorg meer persoonlijke aandacht krijgen?” 

1 Het probleem 

In het begin hebben we de problemen in de thuiszorg in kaart gebracht. Naast dat er grote personeelstekorten zijn, was het overduidelijk dat administratietaken het grootste probleem is voor de zorgverleners. We hebben onderzocht hoe we dit konden verbeteren, maar dit probleem is veel groter dan wij dachten. De oplossing ligt vooral bij het verbeteren van regels rondom privacy wetgeving en ook vooral het creëren van integrale samenwerking tussen instanties. 

2 Technologie 

Ons uitgangspunt werd: Niet meer technologie maken maar slimmere technologie. Door ontwikkeling van 5g en technologie wordt het steeds realistischer om sensoren in te zetten. We stelden onszelf de vraag: “Hoe kunnen we deze ontwikkeling gebruiken om de thuiszorg te verbeteren?” 

3 Het concept 

Ons eerste concept was een slimme digitale klok die cliënten helpt met de dagelijkse taken d.mv. sensoren. Deze klok helpt de cliënten herinneren met het nemen van medicijnen en andere taken waardoor de zorgverlener meer tijd vrij heeft voor persoonlijke aandacht bij een bezoek. We zijn uiteindelijk niet verder gegaan met dit concept. De gemeente kan hier moeilijk een rol in spelen en bedrijven zoals Philips kunnen deze producten veel efficiënter produceren. We wilden iets creëren waar de gemeente aan kan bijdragen. 

4 Zorginnovatie 

Om zorginnovaties succesvol te kunnen toepassen en kunnen gebruiken, moet een aantal huidige problemen worden opgelost. Zorg innovaties vormen tot op heden vaak een middel en geen doel. Veel technologieën worden ingezet zonder goed in kaart te brengen wat het einddoel is en hoe dit het beste kan werken. Hoe zorgen we er voor dat dit beter verloopt? Ook zagen we in ons onderzoek dat veel zorgorganisaties geen goed beeld hebben van de zorgtechnologieën en eventueel de vergoedingen of subsidies hiervoor.

5 Vraagstelling 

Hoe kunnen we zorgorganisaties helpen met het efficiënt inzetten van zorgtechnologieën zodat de juiste oplossingen bij de juiste cliënten komen? 

Doel 

1. Op lange termijn de druk op thuiszorg personeel verlichten door het werkproces te verbeteren. 

2. De drempel om nieuwe technologieën in te zetten, verlagen bij zorginstellingen. 

3. Digitalisering bij ouderen beter laten verlopen door juiste hulp en uitleg. 

4. Goede communicatie tussen zorginstanties en techbedrijven stimuleren. 

Zie onze customer journey voor het hele traject wat in ons concept wordt afgelopen.

Contact Ruben de Bruin LinkedIn
Jeanine Boeije LinkedIn
Laura Bulnes LinkedIn
Isa Lips LinkedIn
Cody de Leeuw Website LinkedIn