Tafeltje voor Iedereen

Elin van Bussel

Mensen moeten vluchten vanwege een onveilige situatie in het thuisland. Van mens verworden ze opeens tot vluchteling. Een label met allerlei stigma's. Dit roept vooroordelen op, we vergeten achter het stigma de mens nog te zien. Door in gesprek te gaan leer je elkaar kennen en ontdek je wat je gemeenschappelijk hebt. Het label vluchteling vervaagt, verdwijnt. Je ziet elkaar als mens met ieder zijn plussen en minnen. Om dat gesprek aan te gaan is er het "tafeltje voor iedereen". Waarmee we mensen willen uitnodigen om het gesprek met een vluchteling aan te gaan, om zo de vluchteling weer mens te laten zijn.

Tinker Imagineers is een ontwerpbureau voor immersieve ervaringen, gevestigd in Utrecht. Zij ontwerpen en bouwen verhalende ruimtes. Levendige verhaalwerelden die bezoekers van alle leeftijden betrekken, inspireren en zelfs transformeren. Het is hun missie om alledaagse en niet zo alledaagse ervaringen tot leven te wekken. Deze missie wil Tinker in elk project waaraan ze werken kunnen behalen. Maar wanneer de ervaring gaat over een maatschappelijk onderwerp, kan het in veel gevallen heel lastig zijn om het publiek actief te betrekken bij de tentoonstelling zonder de zwaarte van het maatschappelijk onderwerp te verliezen. 


Daarom is vanuit Tinker de vraag, “Hoe betrek je het publiek, binnen musea, door middel van engagement en participatie, actief bij een moeilijk maatschappelijk probleem?”, gekomen. Samen met mijn afstudeerpartner Eva Neve hebben wij onderzoek gedaan naar hoe je engagement creëert tussen bezoekers en de tentoonstelling in kwestie. Hieruit is de Route naar Engagement ontstaan. Dit is een middel dat wij tijdens ons project hebben ontwikkeld om te kunnen bepalen wat een tentoonstelling nodig heeft om engagement te creëren. 


Om ons onderzoek te onderbouwen en te realiseren zullen wij FLUGT als casestudie gebruiken. FLUGT is een museum, op een locatie van een voormalig vluchtelingenkamp in Denemarken, dat door Tinker Imagineers ontwikkeld wordt. Om het publiek op een actieve manier te betrekken bij het maatschappelijk onderwerp wil Tinker publieksinteractie en participatie gebruiken om engagement te creëren. 


Vanuit de tool Route naar Engagement hebben wij geconstateerd dat er voornamelijk drie aspecten miste bij de bestaande tentoonstelling. Namelijk, een zelfreflectie moment voor de bezoekers, interactie (input) van de bezoeker door middel van participatie en een empathische reactie prikkelen door het persoonlijk te maken zodat het een indruk achter laat bij de bezoeker. Deze 3 punten hebben wij als ontwerpcriteria gebruikt om uit eindelijk het proof-of-concept Tafeltje voor Iedereen te ontwikkelen.

--

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?

Multimedia designer is hoe ik mezelf het beste kan omschrijven, ik heb een interesse in alles wat te maken heeft met design. Van animeren, videobewerking, illustraties, grpahic deisgn, 3D ontwerp, interactie en experience design tot storytelling. Deze variaties en combinaties in interesses en skills is naar mijn mening altijd terug te zien in mijn ontwerpen.     


Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd? 

Het project The Censored Society of Hong Kong, tijdens de verdieping in jaar 3 is mij het meeste bijgebleven en heb ik het meeste geleerd. The Censored Society of Hong Kong is een fysieke expositie die de bezoekers meeneemt in de wereld van gestuurde censuur in Hong Kong. Tijdens dit project heb ik me vooral beziggehouden met het ontwikkelen van de experience. Hoe loopt de bezoeker door de ruimte heen? Waar geef je wel of geen informatie aan de bezoeker? Hoe zorg je ervoor dat de bezoeker geïnteresseerd blijft in de tentoonstelling. Deze kennis heb ik dan ook toe kunnen passen op mijn afstudeeropdracht Tafeltje voor Iedereen. 


Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd? 

De combinatie van creativiteit en techniek is voor mij de reden geweest om aan de opleiding CMD te beginnen. Wat ik daar nu nog aan toe zou willen voegen is dat CMD je de vrijheid geeft om te ontdekken wie jij bent als ontwerper. Je kunt jezelf ontwikkelen en neerzetten zoals jij dat wil, met behulp van mensen die je heel graag willen helpen bij dit proces! 


 Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken? 

Zelf vind ik het al moeilijk om te zeggen wat ik volgende week ga doen, dus het antwoord op deze is voor mij nog wazig. Maar ik ben van plan om volgend jaar aan een master in het buitenland te beginnen, waar ik mij hopelijk op visueel gebied verder kan ontwikkelen tot een ontwerper die door middel van haar ontwerpen de wereld beetje bij beetje probeert te verbeteren.  

Contact Elin van Bussel Website LinkedIn Instagram Mail