TandenPlakken

Merel van der Hoeven

Kinderen met de leeftijd 4 tot 6 jaar ondervinden op jonge leeftijd een slechte mondgezondheid. Iets wat op latere leeftijd resulteert tot fysieke en mentale problemen. Sommige kinderen hebben wat extra aandacht nodig. Deze kinderen kunnen vrijwillig meedoen met het preventie traject TandenPlakken. Een traject waarbij kinderen met kun ouders gedragsverandering teweeg gaan doormiddel van het aanleren van juiste gewoontes wat betreft tandenpoetsen en voeding. Dit stimuleert tot een betere mondgezondheid.  

Het traject start bij de eerste afspraak in de praktijk. Hier krijgen de kleuters het opdrachten boekje en het eerste stickervel van thema 1, Tandenpoetsen en voeding. Het boekje bevat zes thema’s. In de praktijk krijgen ze uitleg over het thema. Aan de hand van een checklist wordt gekeken of zij alle uitleg hebben gekregen en begrepen. Is dit het geval, dan krijgt de kleuter de eerste beloning. Sticker 1 mag geplakt worden. De kleuter neemt het opdrachten boekje en het stickervel mee naar huis. 

Manuela wordt in de praktijk ondersteund door kijkposters. Deze posters hebben als doel dat haar uitleg visueel wordt versterkt. Als je een kind iets vertelt, onthoudt het kind maar een heel klein deel hiervan. Als je bij het verhaal illustraties toevoegt dan onthoudt het kind dit wel zes keer beter! 

Thuis gaat de kleuter met de ouder elke week een opdracht doen. De ouder ondersteunt het kind door de teksten voor te lezen en te begeleiden met het uitvoeren van de opdrachten. Is de opdracht gelukt? Dan mag de kleuter een sticker plakken. De opdrachten en de herhaling zorgen voor het aanleren van gewoontes. De stickers dienen als beloningssysteem. De combinatie van het aanleren van gewoontes, dat gemotiveerd wordt door het beloningssysteem, stimuleert tot gedragsverandering. 

De kleuter krijgt bij elk thema een apart stickervel. Zijn alle stickers van de zes hoofdstukken geplakt? Dan vormt dit geheel een stripverhaal. Als bij de laatste afspraak de checklist compleet is mag de allerlaatste sticker geplakt worden. De kleuter ontvangt een diploma. Op dit diploma kan de kleuter het complete stripverhaal lijmen. Een blijvend eindresultaat dat resulteert tot een blije mond. 

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?       

Met de projecten waar ik mij graag mee bezig hou zet ik mij in voor maatschappelijke thema’s. Ik zie kunst en cultuur als een belangrijk middel om maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen. 


Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd?                                                                            

Bij veel vakken heb ik verschillende elementen opgestoken. Al deze elementen heb ik kunnen toepassen tijdens het afstuderen. Het combineren van al deze elementen uit de studie tijdens het afstuderen is voor mij het meest leerzaam geweest. Het werken met een opdrachtgever, het betrekken van verschillende professionals en een product dat daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaat worden maakt het erg leerzaam! 


Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd?                   

Vier jaar geleden ben ik gestart met de opleiding CMD. Een studie waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. In het begin van de studie was ik erg gefocust op branding. Ik was er van overtuigd dat ik na de studie bij een communicatie- / reclamebureau aan de slag zou gaan. Tijdens de studie ben ik erachter gekomen dat de commerciële kant niet iets voor mij is. Ik wil thema’s behandelen die impact maken. Daarnaast hou ik mij nog steeds bezig met branding. Dit is voor mij de perfecte combinatie. 


Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken?    

Na de zomer ga ik starten met de master Communicatie en Beïnvloeding. Tijdens deze master ga ik naar factoren kijken die ideeën en gedrag van het publiek bepalen én naar communicatievormen die dit effectief beïnvloeden. Na deze master wil ik gaan werken in de campagne wereld. Met mijn kennis en ervaring met betrekking tot communicatie en design wil ik daadwerkelijk een verschil gaan maken in de wereld. 

Contact Merel van der Hoeven Website LinkedIn Mail