Terug naar Toen

Ruben Peters

Genomineerd 'De Vaan'

Cum Laude afgestudeerd

Kan ik als ontwerper een metaforisch illustratief (autobiografisch) verhaal maken waarmee ik mijzelf en anderen uitdaag om je eigen kwetsbaarheden onder ogen te komen? En kan mijn verhaal inspiratie bieden om die kwetsbaarheden te omarmen?

__


Kwetsbaarheid tonen; we willen het niet, we durven het niet en we doen het niet. Schaamte en angst houden ons in het gareel om niet te durven toegeven aan dat was ons kwetsbaar maakt. En dat tegen beter weten in. Want plots wordt het allemaal te veel; plots val je in het oneindige..


In ‘Terug naar Toen’ wordt er in 18 handgeschilderde prenten een metaforisch verhaal verteld over een reis van kwetsbaarheid, angst, confrontatie, acceptatie en omarming.


In een persoonlijke visuele reis heb ik, als maker, eerst mijzelf moeten confronteren met mijn eigen kwetsbaarheid, in mijn geval betreft dit mijn perfectionisme. In dit project durfde ik voor het eerst middels diverse visuele experimenten mijzelf een pijnlijke spiegel voor te houden; een jarenlang verzwegen jeugdtrauma met als gevolg steeds terugkomende mentale problemen is iets wat ik nooit onder ogen heb durven komen. Ik verstopte het; bang om het weer te moeten ervaren; bang voor wat anderen wel niet van mij zouden denken. Maar nu was ik het voor eens en voor altijd zat om in die angst te leven: ik durf.


Op zoek naar antwoorden ontstond de prentenserie ‘Terug naar Toen’. Ik deelde met 9 personen mijn verhaal en doorbrak daarmee mijn eigen taboe. Mijn gemaakte prentenserie werd een middel om anderen ook hun kwetsbaarheid onder ogen te laten komen. Geïnspireerd door mijn verhaal en de serie van 18 prenten durfden zij hun verhaal te vertellen. Samen doorbraken wij op ieder onze eigen wijze ons eigen innerljke taboe en nu durven wij dit stukje kwetsbaarheid door te geven aan de wereld. In de vorm van een boekje als 'bijlage van kwetsbaarheid' vindt je verschillende fragmenten van de 9 personen, samen vertellen zij het verhaal 'Terug naar Toen'; uit kwetsbaarheid geboren. 


Ieder verhaal is uniek, en ieder verhaal mag verteld worden.


__

Bekijk de video voor een volledige overview van 'Terug naar Toen' 


Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is? 

Je herkent mijn ontwerpen aan de unieke stijl die ik hanteer. Zo maak ik graag illustraties waar je over na kan blijven denken. Zonder daadwerkelijk de bedoelde context te geven, wil ik de kijker uitdagen om hun eigen verhaal te maken. Ik werk graag aan ontwerpen waar ik mijzelf in kan expresseren en uitdagen; zo treed ik bijvoorbeeld met dit afstudeerwerk totaal buiten mijn comfort-zone. 


Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd? 

Van mijn individuele project in blok 12, ‘Maneschijn’, heb ik het meeste mogen leren; hierin ging ik voor het eerst met professionele illustratie aan de slag en leerde ik om metaforisch (mijn) gevoelens te visualiseren. Daarnaast was dit het eerste echte project waarin ik alleen te werk mocht; ik kon mijn eigen plan trekken en maken wat ik wilde. Het individuele project beviel mij dermate dat het een direct opstapje is naar dit afstudeerwerk waarin ik de geleerde vaardigheden heb uitgebreid. 


Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd? 

Vanaf jongs af aan ben ik al druk in de weer met tekenen, ontwerpen en knutselen. Geen dag ging voorbij zonder dat mijn handen niet onder de stift, verf of lijm zaten. Geen gekke keuze dus om in mijn latere jaren een creatieve opleiding te kiezen. CMD bood een interessante variatie van creativiteit en techniek die ik wilde ontdekken. Uiteindelijk heb ik gaandeweg de opleiding ontdekt dat mijn passie bij grafisch ontwerp en illustratie ligt; hierin miste ik af en toe wel diepgang die CMD niet bood. Het krachtige van CMD vind ik dat iedereen zijn eigen richting in kan en mag gaan, daardoor ontstaat er een veelzijdige mix tussen uiteenlopende ontwerpers binnen CMD die elkaar kunnen versterken. 


Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken? 

Over 5 jaar hoop ik bij een creatief bureau aan de slag te zijn als grafisch vormgever. Ik hoop daar een mix te kunnen doen van zowel illustratie, animatie als grafisch ontwerp zoals branding. Hierbij hoop ik dat ik nog steeds mijzelf kan uiten middels ontwerp, al dan niet op een andere (metaforische) manier. 


Contact Ruben Peters Website LinkedIn Mail