The Censored Society of Hong kong

Pleun Wilting

Loek Schinkel

Loïs Verkerk

Elin van Bussel

Beau van Roosmalen

Opdracht
Amnesty International heeft ons als 3e jaars CMD-studenten van Avans Hogeschool gevraagd om een (fysieke) interactieve installatie te ontwerpen waarbij verzamelde journalistieke data over de prodemocratische protesten in Hong Kong inzichtelijk wordt gemaakt voor iedereen. Het doel van de installatie is om bewustwording te creëren en acties tegen het schenden van mensenrechten in Hong Kong te vergroten. Door de huidige ontwikkelingen wordt het de prodemocratische inwoners van Hong Kong vrijwel onmogelijk gemaakt om zich nog openlijk en vrij te uiten tegen de Chinese overheid zonder daarbij gevaar te lopen.

The Censored Society of Hong Kong The Censored Society of Hong Kong is een fysieke expositie die de bezoekers meeneemt in de wereld van gestuurde censuur in Hong Kong. Door de modulaire indeling van de expositie is deze makkelijk te verplaatsen en te ervaren op andere locaties. In de expositie staan de perspectieven van China en Hong Kong centraal. Dit wordt visueel ondersteund met bijpassende symbolische kleuren: Het Communistische en machtige China in het rood, en het prodemocratisch Hong Kong in het geel. De expositie is opgedeeld in drie verschillende ruimtes (A, B en C), die samen één geheel vormen.

Ruimte A | Provide some context
Vele bezoekers hebben een gebrek aan kennis over de actuele situatie die gaande is in Hong Kong. De eerste ruimte haakt in op dit gegeven en presenteert context en achtergrondinformatie op een ontdekkende en actieve wijze. 

Bij binnenkomst van ruimte A loopt de bezoeker tegen een grote witte muur op met een tijdlijn. Op deze tijdlijn staan de belangrijkste gebeurtenissen sinds de invoering van het one country, two systems in 1997. De tijdlijn wordt ondersteund met audiovisuele beelden achter kijkgaten die de bezoekers kunnen bekijken. Doordat het kijkgat gebruik maakt van een lens worden de beelden uitvergroot en lijken dezen op je af te komen. Dit geeft het gevoel alsof je inzoomt op de beelden en dus het onderwerp. Daarnaast kun je zo op zoek gaan naar meer informatie in de beelden. 

 Bij het vervolg op ruimte A loopt de bezoeker een gang in waar de introductie start van de twee perspectieven tegenover elkaar. Het Chinese perspectief, in het rood, presenteert het doel van de nationale veiligheidswet. Het (prodemocratische) Hongkongse perspectief, in het geel, presenteert de effecten van het invoeren van deze wet op de samenleving in Hong Kong; Mensenrechten worden geschonden, burgers staan onder surveillance en ook buitenlanders lopen potentieel gevaar door de nieuwe veiligheidswet.

Ruimte B | Steered vision 

De tweede ruimte, steered vision, staat symbool voor de huidige situatie in Hong Kong. Sinds de invoering van de nieuwe veiligheidswet probeert China haar grip op de regio te verstevigen met behulp van censuur op het gedrag en uitingen van burgers. Dit censuur zorgt voor een samenleving waarin de bevolking van Hong Kong zichzelf uit angst stilhoudt. In deze ruimte gaat de bezoeker onbewust gestuurde censuur ervaren waarbij China de hoofdrol heeft en Hong Kong op de achtergrond staat als kleine macht. Bezoekers zullen ook actief op zoek moeten gaan naar het perspectief van het prodemocratische Hong Kong. 

De fysieke verplaatsing door deze ruimte en welke informatie zij gepresenteerd krijgen wordt voortdurend beïnvloed. Dit gebeurt onder andere door de ruimtelijke indeling en looprichtingen. Bij het volgen van deze suggestieve route zal alleen het Chinese perspectief zichtbaar zijn voor de bezoeker. Enkel bij het (bewust) doorbreken van het systeem zal het perspectief van het prodemocratische Hong Kong zichtbaar worden. Dit laat bezoekers actief opzoek gaan naar het bekijken van de twee verschillende perspectieven op de situatie in Hong Kong. Dit alles gebeurt met behulp van drie verschillende soorten fysieke en interactieve installaties. 


Ruimte C | The control room 

De derde ruimte, de control room, is een ruimte waarin de hele expositie samen komt door middel van een shockfactor. In de control room staat het thema mass surveillance centraal. Bezoekers worden de gedurende tijd van hun bezoek (onbewust) in de gaten gehouden door middel van diverse camera’s net zoals dit gebeurt in de beveiligingsstaat China en in Hong Kong. De live camera beelden zijn terug te zien op de beeldschermen in de control room. 

Bezoekers die zich verdiept hebben in het prodemocratische perspectief worden met hun foto toegevoegd aan een lijst met individuen die een potentieel gevaar vormen voor de Chinese nationale veiligheid. Op deze lijst staan ook Hongkongse prodemocratische activisten die eerder in de expositie werden uitgelicht en die nu ook daadwerkelijk vastzitten in China.

Daarnaast is de eind ruimte voorzien van een Lennon wall (Een demonstratie techniek die iconisch is voor de Hong Kong demonstraties). De Lennon wall biedt bezoekers de mogelijkheid anoniem een berichtje op een sticky-note achter te laten voor de Hong Kong demonstranten als steunbetuiging. Voor wie wil is er ook de mogelijkheid de tour met bijvoorbeeld een foto delen op sociaal-media met de hashtag: #AmnestyforHongKong. 

Contact Pleun Wilting LinkedIn Instagram
Loek Schinkel LinkedIn
Loïs Verkerk LinkedIn
Elin van Bussel LinkedIn
Beau van Roosmalen LinkedIn