Tiny Artist

Sem van Woezik

Tiny artists

Tijdens mijn individuele project ben ik aan de slag gegaan met de onderzoeksvraag “kan ik iets voor mij laten ontwerpen”. Door middel van makend onderzoek heb ik experimenten uitgevoerd rondom deze vraag. Van tests met projectoren tot pendulums. Uiteindelijk kwam ik op het idee om insecten voor mij te laten ontwerpen. Deze installatie was het samenvattende eindproduct van mijn individuele project.

Door middel van computer vision en een webcam wordt het looppatroon van de mieren getracked. Bij elk frame wordt er een stip op de positie van de mier geplaatst. 


Na verloop van tijd ontstaat er op deze manier een door een mier gemaakt patroon. De gebruiker van de installatie kan de beslissing maken om het werk af te drukken en het werk van de mier te beëindigen. 


(de mieren zijn na elk gebruik van de installatie op de plek waar ze gevonden zijn weer vrij gelaten) 

Contact Sem van Woezik Website LinkedIn Instagram Mail